Enkelte kommuner har ført adresser i matrikkelen uten adressenavn. Dette skaper problemer for brukerne.

Manglende adressenavn

Dersom prosessen med å få fastsatt adressenavn på en veg tar lengre tid enn planlagt, anbefales det at kommunen bruker adressekoden som adressenavn i en mellomfase (adresseveilederen, kap. 6.6), eksempelvis "Veg 2335" i stedet for å la adressenavnet være blankt. Grunnen til dette er at når adressen føres i matrikkelen vil den øyeblikkelig bli distribuert videre til Posten, Folkeregisteret og derfra til banker, forsikring og andre store adressebrukere.

Midlertidige navn

Når Folkeregisteret mottar slike veger uten navn lager de egne midlertidige navn. Når det gjelder Posten, som mottar adresseopplysninger fra matrikkelen hver kveld, legger de adressene "på vent". Det er derfor viktig at kommunen i slike tilfeller legger inn et midlertidig navn.