Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kommunen som adressemyndighet

Her kan de som jobber med adressering finne nyttige artikler og lenker til hjelp i adresseringsarbeidet i kommunen.

Veiledning

Adresseveileder

Håndbok til hjelp i adresseringsarbeid. Kommunen er offisiell adressemyndighet, og adresseveilederen er derfor et vesentlig verktøy for de som tildeler og forvalter adresser etter matrikkellova. 

Adresser i kommunen

Kommunene er adressemyndighet og fastsetter offisielle adresser. Adressene føres i matrikkelen straks de er tildelt.

Gebyr og adressering

Kommunen skal ikke kreve gebyr for fastsetting av adresse. Dette følger av matrikkelforskriftens § 16

Lokale adresseforskrifter

Formålet med lokale forskrifter er å regulere forhold i adressetildeling som ikke er omtalt i lov eller sentrale forskrifter.

Share