Når du laster ned SOSI, så inneholder "pakken" du får oftest et begrenset geografisk område og flere SOSI-filer. Formatet er egnet for profesjonelle brukere som har tilgang til programvare for håndtering av SOSI-formatet.

Laste ned SOSI

I mange tilfeller vil det for en utvikler være mest hensiktsmessig å laste ned kartdataene som ESRI filgeodatabase, POSTgreSQL/ PostGIS eller Shape der dette er tilgjengelig. Det gjelder for eksempel hvis du bruker gratisprogrammet QGIS.

Hvis kartdataene ikke er tilgjengelige i et av disse formatene, kan filene konverteres. Se for eksempel Espen Andersens blogg som redegjør for hvordan en slik konvertering kan gjøres.

Norgeskartet som database

Vi har laget en egen brukerveiledning for konvertering av Norges hovedkartserie N50 kartdata til ESRI filgeodatabase og PostGIS.

Les her hvordan norgeskartet kan lastes ned som database.

Se SOSI

Vil du se SOSI-filen som bilde (grafikk), kan du bruke kartprogrammet SOSI-vis, som er et gratis program fra Kartverket som viser innholdet i SOSI-filer som kartbilder. Det hører ikke med noen tegneregler til datasettet, slik at du vil bare se sorte linjer og punkt.

Du finner mer utførlig veiledning om SOSI-vis her.