Dataene kan benyttes til presentasjon av terrengvariasjon i sjø, og til grunnlag for planlegging og analyse. Dybdedata gjelder kun saltvann.

Gå til dybdedata.no

Er du på jakt etter detaljerte høydedata og terrengmodeller for landområdene, finner du dette gratis på høydedata.no. Mer informasjon om høydedata og terrengmodeller for land.

Hvilke dybdedata er tilgjengelig?

Kartverket tilbyr dybdedata i ulike formater (GeoTIFF, XYZ, ENH og NED) og oppløsning. Data som tilbys gjennom dybdedata.no eller Geonorge og er enten av en slik oppløsning at de ikke omfattes av norsk lov, er frigitt av Forsvaret, eller ligger utenfor norsk territorialfarvann. Fra territorialgrensen og inn til norskekysten er dybdedata med tettere oppløsning enn 50 meter mellom punktene begrenset konfidensielt eller høyere etter sikkerhetsloven (ref. Prop. 116 L (2016–2017)).

Landsdekkende:

  • Dybdedata terrengmodeller (DTM) 50 meters grid

Regionale/lokale:

  • Dybdedata - terrengmodeller (DTM) 25 meters grid
  • Dybdedata - terrengmodeller (DTM) 5 meters grid

Bestille detaljerte dybdedata

Kartverket tilbyr også detaljerte dybdedata; høyoppløselige grid og punktskyer (ascii xyz). Slike detaljerte dybdedata må bestilles direkte fra Kartverket via sjodata@kartverket.no.

Kartverket søker Forsvaret om frigivelse av data på vegne av kundene. Det er viktig at bestiller opplyser om:

  • For hvilket område ønsker du detaljerte dybdedata?
  • Hva skal dataene brukes til?
  • Hvordan skal dataene brukes?
  • Skal data deles med en tredjepart?

Dataene i seg selv er gratis, men bestiller må betale for tilrettelegging av data og søknad til Forsvaret om avgradering av datasett (timepris).

Finnes det detaljerte dybdedata i mitt område?

Dybdedata viser dekning av områder som har blitt dybdekartlagt. Det skilles mellom data kartlagt pr år, eller med moderne og eldre kvalitet.

Hvis det ikke finnes detaljerte dybdedata i området du er ute etter, kan du:

  • Sende en forespørsel med beskrivelse av behov og begrunnelse til kundesenter@kartverket.no.
  • Bestille sjømåling direkte via sertifiserte sjømålere.

NB: Innsamling av detaljerte dybdedata (sjømåling) krever tillatelse fra Forsvaret. Dette gjelder all innsamling av detaljert dybdeinformasjon.

For mer informasjon, kontakt vårt kundesenter på e-post kundesenter@kartverket.no eller telefon 32 11 80 00.

Tilgjengelige tjenester

Flere av Kartverkets dybdedatasett er også tilgjengelig som WMS og WFS eller WCS.

Oversikt over tilgjengelige data finner du på Geonorge (ekstern lenke).

Veiledning om WMS her.