Hopp til innhold

Se havnivå

Finn informasjon om observert og varslet vannstand, tidevann, landheving og framtidig havnivå ved å søke på et sted.

Driftsmelding

Se konsekvenser av havnivåendring i interaktivt kart.

Mine steder

Aktuelt

Betre nettsider og datagrunnlag for vasstand

Vi forbetrar både datagrunnlaget og nettsidene for vasstand. Nytt i juni er at du no kan zoome inn for å studere vasstandsdata nøyare.

Les mer

Tidevannsvarsel for de neste to døgn (høyvann/lavvann)

Slik forstår du varselet

Eit API for data på Se havnivå er tilgjengeleg, og vår widget gjer at du kan vise data for tidvatn (flo og fjære) direkte på din nettstad.

Les mer

Få innsikt i målemetoder, forskning og referansenivå som danner grunnlag for dataene på Se havnivå. Last ned publikasjonen «Tidevannstabeller».

Les mer

Vannstanden varier på grunn av tidevannet og påvirkning fra været. Over tid endrer også havnivået og klima seg: Isbreer smelter, vannet utvider seg og landet stiger.

Les mer

Se konsekvenser av havnivåendring i interaktivt kart.

Les mer