Siste oppdatering

Sjekk vannstandsvarsel langs Jæren

Det er historisk! Nå får du vannstandsvarsel på jærkysten – helt fra Stavanger til Hellvik i Egersund kommune.

– For aller første gang kan vi gi folk informasjon om tidevann, observert og forventet vannstand i området mellom Vigdel i Sola kommune og Hellvik i Egersund kommune, sier oseanograf Mari Hegland Halvorsen i Kartverket.

Vannstanden langs kysten fra Lista i Agder til Vigdel på Jæren i Rogaland endrer raskt karakter. Det er lite tidevann i dette området, som gjør at bidrag fra været kan påvirke vannstanden mer enn i andre deler av landet.

Høsten 2022 installerte Kartverket en ny permanent vannstandsmåler i Sirevåg i Hå på Jæren.

– Nå har vi nok data fra vannstandsmåleren i Sirevåg og fra andre korte måleserier, slik at vi kan varsle vannstand og tidevann mellom Vigdel og Hellvik på Se havnivå, forteller Halvorsen.

Se havnivå Vannstand og tidevann

Finn observert og varslet vannstand, tidevann, landheving og framtidig havnivå i vår tjeneste Se havnivå.

Se havnivå

Vannstandsmåler i Sirevåg

Data fra den permanente vannstandsmåleren i Sirevåg gjør det mulig for Kartverket å lage modeller som beskriver tidevannet og vannstanden mellom den permanente vannstandsmåleren i Stavanger og Sirevåg. 

Observert vannstand blir korrigert ut ifra data samlet inn ved de permanente vannstandsmålerne.

Vannstandsnivå og beregnet tidevann fra den nye måleren i Sirevåg og områdene rundt, blir regelmessig  oppdatert.

Permanent vannstandmåler er montert på ei kai i Sirevåg på Jæren. Utsikt utover sjøen og bebyggelse på andre siden. Foto: Bjørn Erik Bue
RADARMÅLER: De nye permanente vannstandsmålerne er radarmålere. Disse er festes noen meter over vannet og måler avstanden ned til vannflaten. Måleren er utstyrt med to ulike radarsensorer for å kvalitetssikre vannstandsdataene. Radarmåleren i Sirevåg på bildet. Foto: Bjørn Erik Bue

Området fra Egersund til Lista

I området videre sørover, fra Hellvik i Egersund til Lista i Agder, trenger Kartverket mer vannstandsmålinger for å kunne lage gode nok modeller som beskriver tidevannet og vannstanden.

– Kanskje vil du i løpet av 2024 kunne få kunne få informasjon om tidevann og varslet vannstand også i dette området, forteller Halvorsen håpefullt.

Vanntett målenett for vannstand

Kartverket har nasjonalt ansvar for å måle havnivået. Dette omfatter vannstandsmåling og geodetiske målinger. Vi rigger oss fra framtiden. Derfor jobber vi med å fortette det nasjonale målenettet for vannstand gjennom samarbeid og samfinansiering.

Vi ønsker å forsyne Norge med bedre vannstandsdata som vil kunne styrke beredskap og kunnskapsgrunnlaget for klimatilpasning for bl.a. kommuner.

Les mer: Vanntett målenett for vannstand

Hvorfor måler vi vannstand?

Kontakt

Del
XPPT