Siste oppdatering

Tidevannstabeller og vannstandsvarsel

Observert og varslet vannstand, flo og fjære og tidevannstabeller finner du i nettjenesten Se havnivå. Bruk vannstandsvarsel for de nærmeste dagene og tidevannstabell for å planlegge lengre fram i tid.

Bør jeg bruke tidevannstabell, vannstandsvarsel eller vannstandsobservasjoner til mitt formål - og hvor finner jeg riktig data?

Finn tidevannstabell for inneværende og neste år

  1. Gå til Se havnivå
  2. Søk opp ønsket sted eller posisjon.
  3. Beveg deg nedover i søkeresultatet til "Tidevannstabell".
  4. Last ned pdf med tidevannstabell.

Tidspunkt og høyder for flo og fjære er ferdig korrigert i tidevannstabellen for stedet.

Den mest representative informasjonen om tidevann og vannstand får du på Se havnivå, hvor datagrunnlaget forbedres og oppdateres kontinuerlig. Gjennom API-et for vannstands- og tidevannsdata kan du også hente ut og integrere disse dataene i dine egne system.

Kartverket har besluttet å avvikle den tradisjonelle publikasjonen "Tidevannstabeller for den norske kyst med Svalbard". Tilsvarende tidevannstabell for ditt sted er tilgjengelig for direkte nedlasting på Se havnivå som pdf.

Se havnivå

Varslet vannstand for de neste fem dagene.

Observert vannstand i sanntid og fortid.

Tidevannstabeller, som egner seg til formål hvor du trenger å planlegge lengre fram i tid.

Se havnivå

Været påvirker vannstanden

Vannstanden påvirkes ikke bare av tidevann, men også av meteorologiske forhold (været), spesielt variasjoner i lufttrykk og vind. Det meteorologiske bidraget kan gi over én meter høyere eller lavere vannstand, enn det som står oppgitt i tidevannstabellen.

Et høyt lufttrykk fører til lavere vannstand, og lavt lufttrykk fører til høyere vannstand. Dersom det blåser kraftig mot land kan vi få en oppstuing av vann langs kysten og innover i fjordene. Blåser det kraftig fra land og utover, kan det ha motsatt effekt, nemlig at vannstanden blir lavere. 

Dette gjør at vannstanden du opplever ikke alltid faller sammen med beregninger i tidevannstabellen, på grunn av værets påvirkning.

Vannstandsvarsel

I samarbeid med Meteorologisk institutt utgir Kartverket et vannstandsvarsel for de neste fem dagene. Vannstandsvarselet inkluderer både beregnet tidevann og prognoser av værets virkning på vannstanden. På samme måte som med et værvarsel, har også et vannstandvarsel noe usikkerhet som er større jo lenger frem i tid vi varsler.

Varsling av vannstand

Områder med små tidevannsforskjeller

I Sør-Norge gir ikke alltid tidevannstabellen en god indikasjon på vannstanden. I disse områdene kan værets bidrag på vannstanden kan være større enn tidevannets bidrag, og dermed dominere vannstanden. Vi anbefaler derfor å sjekke vannstandsvarselet i slike områder, framfor tidevannstabellen.

Helgeroa-vannstandsvarsel-graf.jpg
VANNSTAND: Eksempel fra målestasjon på Helgeroa (Larvik). Rød kurve viser beregnet tidevann, der topp og bunn er samme info som vises i tidevannstabellen. Blå kurve viser observert vannstand. Grønn kurve viser varslet vannstand. Det grønnfargede området viser mulig variasjon (usikkerhet) i varslet vannstand. Skjermdump fra Se havnivå.

Tidevannet forplanter seg langs norskekysten som en bølge, og påvirkes av landmassene, bunntopografien og jordrotasjonen. Dette fører til at både høyde og tidspunkt for høy- og lavvann (flo og fjære) vil endre seg fra sted til sted. Vest for Egersund finnes et såkalt amfidromisk punkt hvor det omtrent ikke er tidevannsforskjeller. Dette fører til at tidevannsforskjellene er små langs kysten av Jæren og hele Skagerak.

Fra Stavanger og nordover øker tidevannsforskjellene jevnt og trutt, slik at værets bidrag blir mindre dominerende.

Under følger eksempler og veiledning til bruk av tidevanns- og vannstandsdata.

Bør jeg bruke tidevannstabell, vannstandsvarsel eller vannstandsobservasjoner til mitt formål - og hvor finner jeg data?

Del
XPPT