Siste oppdatering

Sjekk vannstand i sanntid fra nye vannstandsmålere

Endelig får vi bedre vannstandsdata på Jæren og i Hardangerfjorden – som vil kunne styrke beredskap og kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning i norske kommuner. Å fortette nettverket med vannstandsmålere er viktig for å rigge oss for klimaendringene som vil komme.

– Aldri før har observasjoner av vannstand i sanntid vært tilgjengelig fra Jæren, sier oseanograf Mari Hegland Halvorsen i Kartverket.

Høsten 2022 installerte Kartverket tre nye permanente vannstandsmålere:

  • Bruravik vannstandsmåler i Ulvik herad
  • Leirvik vannstandsmåler i Stord kommune
  • Sirevåg vannstandsmåler i Hå kommune

De permanente målere i Hardangerfjorden vil gi bedre kvalitet på vannstands- og tidevannsinformasjon i området.

Vannstandsvarsel kommer

– Nå har vannstandsmålerne målt lenge nok til at vi er sikre på av målesystemet oppfører seg slik det skal. Vi er glade for å endelig kunne levere observert vannstand fra målerne på Jæren og i Hardangerfjorden. Dette har vi venta lenge på, forteller Halvorsen.

Om kort tid vil du også kunne få vannstandsvarsel fra de nye målerne.

Permanent vannstandmåler er montert på ei kai i Sirevåg på Jæren. Utsikt utover sjøen og bebyggelse på andre siden.
RADARMÅLER: De nye permanente vannstandsmålerne er radarmålere. Disse er festes noen meter over vannet og måler avstanden ned til vannflaten. Måleren er utstyrt med to ulike radarsensorer for å kvalitetssikre vannstandsdataene. Radarmåleren i Sirevåg på bildet. Foto: Bjørn Erik Bue
Mann monterer koblinger til vannstandmåler inni et sikringsskap på ei kai i Sirevåg på Jæren. Foto.
SIREVÅG: Bjørn Erik Bue var med å installere den permanent vannstandmåleren i Sirevåg i Rogaland høsten 2022. Målestasjonen vil være med å fylle datagapet på  Jærkysten. Foto: Reidar Øgreid

Problemområde

Kysten fra Lista i Agder til Vigdel på Jæren i Rogaland er et område der vannstanden raskt endrer karakter. Det er lite forskjell på tidevann (flo og fjære) i dette området, noe som gjør at bidrag fra været kan påvirke vannstanden mer enn i andre deler av landet.

De raske vannstandsendringene gjør at det ikke er mulig å gi korrigerte observasjoner av vannstand basert på måleseriene fra de permanente vannstandsmålerne i Stavanger eller Tregde.

Den nye permanente måleren på Jæren gjør at du nå kan få observert vannstand i Sirevåg.

– Når vi har tilstrekkelig med data, vil du også kunne få vannstandsvarsel for området Sirevåg–Stavanger, sier Mari Hegland Halvorsen.

Observert vasstand vil da bli korrigert ut ifra data samlet inn ved de permanente vannstandsmålerne i Sirevåg og Stavanger.

Vannstand i Hardangerfjorden

Nærmeste permanente vannstandsmåler for Hardangerfjorden har vært i Stavanger og Bergen.

– Det betyr at vi ikke har hatt vannstandsmålere til å dekke Hardangerfjorden. Nå vil observert vannstand være direkte fra de permanente målerne i Leirvik og Bruravik, og ikke korrigerte data fra måleren i Bergen, forklarer Halvorsen.

Hun sier at vannstandsvarselet for Hardangerfjorden kommer til å bli bedre:

– Vi ser at det er noe ulikt tidevann, sammenlignet med Bergen – og at formen på tidevannet er litt annerledes innover fjorden.

Vanntandmaler i Leirvik festet i fjellvegg. Utsikt utover fjorden. Foto: Kartverket
HARDANGERFJORDEN: To nye vannstandsmålere vil forbedre datakvaliteten i Hardangerfjorden. Én er plassert i Leirvik på Stord (bilde) og den andre i Bruravik i Ulvik. Radarmålerne er samlokalisert med permanente geodetiske stasjoner, slik at CPOS-nettet blir fortetta samtidig. Foto: Foto: Bjørn Erik Bue

Vannstandsvarsel

Akkurat nå mangler det noe informasjon fra de nye vannstandsmålerne:

  • Vannstandsvarsel for de neste fem døgn
  • Sikkerhetsklasser for bygging (Tek10)
  • Returnivå (gjentaksintervall for høy og lav vannstand)

– Det kreves litt lengre tidsserier for å beregne og kvalitetssikre dataene, men informasjon om vannstandsvarsel, sikkerhetsklasser og returnivå vil være på plass om noen uker, forsikrer Halvorsen.

Inntil videre kan du søke på et sted i nærheten av de nye vannstandsmålerne, i tjenesten Se havnivå. Da får du informasjon som er gitt ut tidligere, før de nye målerne kom på plass.

Se havnivå Vannstand og tidevann

Finn observert og varslet vannstand, tidevann, landheving og framtidig havnivå i vår tjeneste Se havnivå.

Se havnivå

Regelmessige oppdateringer

Vannstandsnivå og beregnet tidevann fra de nye vannstandsmålerne vil bli regelmessig oppdatert.

– For å beregne tidevannet – høyder og tidspunkt for flo og fjære – med høy nøyaktighet trenger vi egentlig flere år med observasjoner. Derfor vil vi oppdatere nivå og beregnet tidevann ved de nye vannstandsmålerne minst én gang i året de neste fem årene, sier Mari Hegland Halvorsen.

Dette innebærer at avstanden mellom referansenivå for middelvann og sjøkartnull, NN2000 og sjøkartnull, eller andre nivå for vannstandsmåleren – kan endre seg litt fra år til år.

– Områdene rundt de nye permanente vannstandsmålerne vil også oppdateres jevnlig fremover. På sikt vil for eksempel vannstandvarsel i hele Hardangerfjorden være basert på data fra målerne i Leirvik og Bruravik, men først må det måles flere korte serier i området, sier Halvorsen.

Permanente vannstandsmålere vist i kart

 

Vanntett målenett for vannstand

De nye permanente vannstandsmålerne er en del av arbeidet med å fortette det nasjonale målenettet for vannstand.

Kartverket har nasjonalt ansvar for å måle havnivået. Dette omfatter vannstandsmåling og geodetiske målinger. Vi jobber med å fortette det nasjonale målenettet for vannstand gjennom samarbeid og samfinansiering.

Hvorfor måler vi vannstand?

Kontakt

Del
XPPT