Siste oppdatering

Hva er forskjellen på tidevann og vannstand?

Det er ikke bare månen som påvirker vannstanden ved brygga di. Blant annet har været en betydning for variasjonene.

Tiltrekningskreftene mellom jord, måne og sol og de relative bevegelsene i jord-måne-sol- systemet (inkludert jordas egen rotasjon) skaper det vi normalt kaller tidevann. Solas betydning er omtrent en tredel av månens.

Tidevannsforskjellene varierer i en månesyklus. Fra Vestlandet og nordover har vi størst forskjeller én til to dager etter ny- og fullmåne. Dette kalles spring, og kreftene fra solen og månen trekker i samme retning (jord, måne og sol ligger på linje med hverandre). På Sørlandet og i Oslofjorden kommer springperiodene to til fire dager før ny- og fullmåne. Nipp får vi når kreftene fra solen og måne virker i forskjellig retning (linjene jord-måne og jord-sol står omtrent vinkelrett på hverandre). Dette skjer etter at månen er halv og da er tidevannsforskjellene mindre.

" width=

SPRING: Størst tidevannsforskjeller får vi når jord-måne-sol står på linje. Dette kalles spring.

" width= NIPP: Nipp får vi når jord-måne og jord-sol står vinkelrett på hverandre. Da virker kreftene fra måle og sol mot hverandre, og vi får de minste tidevannsforskjellene.

Lufttrykk og vind

Det er ikke bare tidevannet som forårsaker vannstandsendringer. Endringer i lufttrykk og påvirkning fra vind kan føre til endringer i vannstanden, og i tillegg kan variasjoner i vanntemperatur og saltinnhold også spille inn.

Synker lufttrykket med 1 hectopascal (hPa) vil vannet som en tommelfingerregel stige med 1 centimeter, og et kraftig lavtrykk på 960 hPa (50 hPa under normalt lufttrykk) vil føre til at vannet stiger med cirka 50 centimeter.

Stormflo

En enda større påvirkning på vannstanden kan vi få når det blåser så kraftig fra en retning at det fører til at vann stues opp ved kysten. For norskekysten gjelder dette for det meste vind fra sør og vest. Er værbidraget ekstra stort, kalles det stormflo.

Beregning av tidevann

Tidevannet kan beregnes ved hjelp av harmoniske konstanter og formelen for tidevannshøyden. Ved å analysere vannstandsmålinger over minst en måned, og helst over mange år, finner vi de harmoniske konstantene for stedet. Ut ifra dette kan vi bestemme størrelsen på det astronomiske tidevannet og beregne tidevannstabeller for et hvilket som helst tidspunkt.

Kartverket utarbeider Norges offisielle tabeller for tidevann, som blir utgitt én gang i året.

Del