Siste oppdatering

Permanente vannstandsmålere

Kartverket har flere permanente vannstandsmålere langs norskekysten og én på Svalbard. For enkelte målere har vi observasjoner tilbake til starten av 1900-tallet.

Kartverkets permanente vannstandsmålere registrerer vannstanden kontinuerlig, og målingene er tilgjengelige på Se havnivå i nær sanntid. Basert på vannstandsseriene beregner vi tidevannet for hver målestasjon. 

Vannstandsmålingene brukes også til å studere havnivåendringer over tid og til beregninger av fremtidig havnivå. Målingene inngår også i Meteorologisk institutts modeller for å beregne værets virking på vannstanden, som igjen brukes for å beregne et vannstandsvarsel fem døgn frem i tid.

Et tjuetalls permanente vannstandmålere er plassert langs norskekysten, og én i Ny-Ålesund på Svalbard.

Tilgjengelige data

Figuren under gir en oversikt over hvilke data som er tilgjengelig, hvis du er interessert i å laste ned data fra Kartverkets permanente målestasjoner. NB: Nyetablerte målestasjoner vil ikke ha data tilgjengelig før disse er kvalitetskontrollert.

Grafisk oversikt som viser fra hvilke tidspunkt Kartverket har nedlastbare data tilgjengelig fra de ulike permanente vannstandsmålerne.
TILGJENGELIGE VANNSTANDSDATA: Oversikten viser fra hvilke tidspunkt Kartverket har nedlastbare data tilgjengelig fra de ulike målestasjonene. For å laste ned data må du gå til Se havnivå, eller bruke vårt API. Status per 2.2.2024.

Data fra vannstandsmålerne som ikke er nedlastbare via Se havnivå eller API for vannstandsdata, kan i mange tilfeller fås ved henvendelse til Kartverket.

Måned- og årsmiddelverdier er for de fleste tilfeller tilgjengelige på nettet for hele perioden.

Permanente vannstandmålere vist i kart

Kontakt

Del
XPPT