Siste oppdatering

Permanente vannstandsmålere

Kartverket har 24 permanente vannstandsmålere i Norge: 23 langs norskekysten og én i Ny-Ålesund på Svalbard. 

For enkelte hav de permanente vannstandsmålerne har vi målinger tilbake til starten av 1900-tallet. Vi har gjort forsøk på å installere en permanent vannstansmåler på Jan Mayen, men dette har så langt ikke lykkes.

Permanente vannstandsmålere

Kart som viser hvor på norskekysten de 24 permanente vannstandsmålerne er plassert.

Beregne tidevannstabeller

Vannstandsmålingene brukes blant annet til å beregne tidevannstabeller langs kysten av Norge og Svalbard. Målingene brukes også til å studere havnivåendringer over tid og til beregninger av fremtidig havnivå.

Figuren under gir en oversikt over hvilke data som er tilgjengelig, hvis du er interessert i å laste ned data fra Kartverkets permanente målestasjoner. Oversikten viser året målingene startet (blå) og fra hvilket år man kan laste ned data (rød).

Data fra vannstandsmålerne som ikke er nedlastbare via Se havnivå eller API for vannstandsdata, kan i mange tilfeller fås ved henvendelse til Kartverket.

Måned- og årsmiddelverdier er for de fleste tilfeller tilgjengelige på nettet for hele perioden.
 
Graf som viser fra hvilke tidspunkt Kartverket har nedlastbare data tilgjengelig fra de ulike permanente vannstandsmålerne.
TILGJENGELIGE VANNSTANDSDATA: Oversikten viser fra hvilke tidspunkt Kartverket har nedlastbare data tilgjengelig fra de ulike målestasjonene. For å laste ned data må du gå til Se havnivå, eller bruke vårt API.
 

Vannstandsmålere

Vi har tre typer vannstandsmålere: flottørmålere, radarmålere og trykkmålere.

Flottørmåleren er den vanligste blant de permanente – hele 23 av målerne tilhører denne kategorien. Én av dem er plassert på Svalbard, mens resten er spredt langs hele norskekysten.

Vi har én radarmåler, plassert i Hammerfest, og flere mobile trykkmålere. De mobile målerne brukes ved behov for å gjennomføre kortere måleserier av vannstanden på steder hvor vi ikke har permanente vannstandsmålere.

Del