Siste oppdatering

Det offentlige kartgrunnlag i Troms og Finnmark

Alle kommunene i de to fylkene har valgt sitt DOK en eller flere ganger. Noen etterslep er det. Men håpet er at vi klarer 100 prosent i løpet av 2024.

Status 2024

11 ( 61%) kommuner i Finnmark og 10 (47%) i Troms har allerede valgt DOK for 2024. Totalt, for begge fylkene, utgjør det 53,8 prosent.

Det tegner bra for fukk pott i løpet av året.

Sorterbar oversikt per kommune (nede på siden)
Klikk for større bilde (png)

DOK-status-TRF-2024.png
DOK STATUS: Kartutsnitt som viser status for valg av DOK i Troms og Finnmark 2024. Ill.: Kartverket

 

Det offentlige kartgrunnlaget og temadata

DOK er offentlige geografiske data som er tilrettelagt for kommunenes plan-og byggesaksarbeid. Data som inngår er blant annet temadata og FKB-data. Bruk av temadata er grunnleggende for å løse viktige samfunnsoppgaver knyttet til miljø, klima, risiko og beredskap, planlegging og forvaltning.

Kommunen velger hvert år hvilke temadatasett som skal inngå i deres DOK. Disse skal alltid tas hensyn til i kommunens planarbeid og saksbehandling.

Fordeler med å velge datasett som skal inngå i kommunens DOK:

  • et korrekt og oppdatert faktagrunnlag gir et bedre beslutningsgrunnlag
  • sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling
  • datagrunnlaget blir det samme for alle som planlegger og skal bygge innenfor kommunens grenser
  • bevisstgjør og hever fokus på og bruk av tematiske geodata

Målet i år er 100%

Målet for 2024 er at alle kommunene i begge fylkene velger DOK i løpet av året.

Til Fylkesgeodataplan for Troms og Finnmark fylke

Hvilke datasett inngår i din kommunes offentlige kartgrunnlag?

En oversikt over hvilke DOK-datasett som gjelder for din kommune finner du på geonorge.no

Gå til geonorge.no og velg kommunen i nedtrekksmenyen

Kommunevis status for valg av DOK 2024

Tabellen under viser status for valg av DOK i de to fylkene, og oppdateres fortløpende.

Tips: Du kan søke i tabellen, eller sortere ved å klikke på tittelen i en av kolonnene.

Relatert informasjon

Mer om Det offentlige kartgrunnlaget (DOK): regjeringen.no

Del
XPPT