Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kartverket Troms og Finnmark

Kartverket Troms og Finnmark har ansvar for etablering og drift for en infrastruktur av geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Tromsø og Vadsø.

Kontakt oss

Besøksadresse i Tromsø
Framsenteret,
Hjalmar Johansens gate 14,
9007 Tromsø Vis i kart

Besøksadresse i Vadsø
Statens hus, Damsveien 1,
9815 Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari Vis i kart

Postadresse
Kartverket Troms og Finnmark,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter Tromsø
Framsenteret,
Postboks 6606 Stakkevollan,
9296 Tromsø

Pakker/ tidsskrifter Vadsø
Statens hus, Damsveien 1,
9815 Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari

Fakturaadresse (EHF)

9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

Matrikkel-mandag

5. juni er ny bygningsmodell og klassifikasjonsregime for bruksenheter tema.

FoU-forum for geografisk informasjon

Vi inviterer her til forumets femte møte, og ønsker både tidligere og nye deltagere velkommen! Tema denne gang er arealforvaltning og klimatilpasning.

Flybilder fra Finnmark etter krigen

Hvordan så Finnmark ut i 1946? Kartverket fyller 250 år, og inviterer til foredrag på Vadsø museum 14. juni. Her ser Kartverket bakover på sin egen historie, og lanserer historiske ortofoto fra Finnmark og Nord-Troms fra årene 1946–47.

Digitalt via Teams

Adresseseminar 2023

Møtestedet for deg som jobber med adresser og adresseregister.
Årets seminar arrangeres tirsdag 5. og onsdag 6. september.

Eiendomsrettsseminar

Velkommen til årets Eiendomsrettsseminar! Seminaret holdes 13.-14. september 2023 på Sundvolden Hotel.

View More Events

Nyheter

Tre sjøkart i Troms og Finnmark i nye utgaver

Det er mange oppdateringer i hovedseriekartene som dekker farvann i Skjærvøy og Kvænangen i Troms (nr. 94) og fra Sørøysundet til Hammerfest (nr. 97 og 98) i Finnmark. Tidligere utgaver av kartene er nå ugyldige.

Flere ledere på FDV-årsmøtene

Årsmøtene i Troms og Finnmark ble avholdt i perioden 1. - 16. mars. Totalt deltok 53 personer fra 20 av fylkets 39 kommuner og 27 ulike Norge digitalt parter. Ekstra gledelig at vi i år har fått med flere ledere på møtene.

Jakter nytt geosynkroniserings-mål

Takket være god innsats fra kommunene i Troms og Finnmark klarte vi 2022-målet på 60 prosent. I år er målet 80 prosent. Kommuner som starter geosynkronisering støttes med kr 40 000.

Finske kart i «HVOR?»-appen

Kartappen «HVOR?» inkluderer nå data på finsk side av grensen. Dermed kan også de som bor i Troms og Finnmark bruke Kartverkets mobil-app til turplanlegging og navigasjon i grenseland. 

View More Articles
Share