Siste oppdatering

Sikre og effektive havner

Sesjonen med tema sikre og effektive havner ble arrangert digitalt 3. november, i regi av Sjøkartkonferansen 2020. Du kan se sendingen i opptak.

Vi tar for oss arbeid og tiltak som pågår for å standardisere og fremskaffe bedre data som skal bidra til å skape sikrere og mer effektive havner. I denne delen får du høre fra:

  • Evy Bjørnsen, overingeniør, og Hege Berg Thurmann, seksjonsleder forvaltning, Oslo Havn KF
  • Eirik Aadland, leder salg og marked i Grieg Connect
  • Lars Fredrik Gyland, fylkeskartsjef Agder, Kartverket
  • Odd Sveinung Hareide, nautisk rådgiver FoU, Kystverket Lostjenesten
  • Modstein Hansen, statslos i Kystverket
  • Walter Ahlgreen, havnekaptein, Grenland Havn

Havnene er en hjørnestein i Norges infrastruktur, og ivaretar den viktige overgangen mellom sjø og land. Sikre og effektive havner bidrar til å styrke konkurranseevnen til sjøbaserte transportløsninger.

For å være i stand til å flytte mer gods fra vei til sjø må vi utnytte potensialet som ligger i skipsfarten, og styrke samspillet mellom land og sjø.

Reportasje fra Kristiansand havn

Oslo Havn KF og Grieg Connect

Havnedataprosjektet i Kartverket

Kystverket: Operativ bruk av dybdedata

Grenland Havn

Spørsmål og svar

Under følger spørsmål og svar fra live chat under konferansen knyttet til sesjonen om sikre og effektive havner.

Er det igangsatt arbeid for nasjonal spesifikasjon for visualisering av havnedataene?
Kartverket jobber med tegneregler på havnedata. Det skal ferdigstilles i løpet av høsten.

Eier av havnadata betyr vel også at andre leverandører utenom Grieg Connect kan bruke disse? Løsningen må være åpen slik som Kystinfo og andre kartdatabaser.
Tanken er at havnedataene skal inn i FKB-Havn og da være tilgjengelig i Geonorge.

Vil FKB-Havn være fritt tilgjengelig for alle eller kreve brukernavn/passord for å hente ut?
Brukeren må ha avtale for å koble seg opp. Tilgangen styres via Geonorge. For å få nærmere informasjon om dette ta kontakt med Kartverket.

Når er Yara Birkeland ferdigstilt?
Dette har vi ikke informasjon om. For mer informasjon se yara.com.

Del
XPPT