Standardisering

Vi har flyttet til Geonorge.no

Standardiseringssekretariatet i Kartverket har flyttet alt innhold over til Geonorge.

Informasjon om prosjekter og høringer, veiledere og alle standardene som vi publiserer, finner du nå der.

Ta kontakt med standardiseringssekretariatet@kartverket.no hvis du lurer på noe.

Del
XPPT