Kaianlegg i Kristiansand havn med konteinere og paller med varer på kaikanten, båter til venstre
Siste oppdatering

Havnedataforum for Oslofjorden

Forumet skal være en felles arena for samarbeid, erfaringsutveksling og utvikling.

Organisering

Initiativet kom fra Kartverket på vegne av Norge digitalt-samarbeidet, for å involvere havnene i større grad. Havnedataforum skal være en møteplass mellom havnene, kommunene og kartkontorene langs hele Oslofjorden. Forumet føyer seg dermed inn i rekken av fagorienterte grupperinger som ligger under fylkesgeodatautvalgene (FGU) i Norge digitalt-samarbeidet i fylkene Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark og Agder.

Forumet er nytt, og både samarbeidsform og innhold vil gås opp etter hvert som arbeidet kommer i gang. Drammen havn, Kartverkets sjødivisjon, Oslo havn og Porsgrunn kommune har dannet en gruppe som skal stake ut kursen for de komende møtene. Fylkeskartkontorene deltar i forumet, og bidrar med administrasjon.

Felles interesser

Fjorden har alltid vært en viktig ferdselsåre, og dagens sjøtransport krever moderne havner som samarbeider godt. Forumet vil kunne identifisere områder der det er behov for bedre samkjøring mellom aktørene, og se på områder for videreutvikling.

Kartlegging av havnedata

Havnevesenet trenger å ha oppdaterte data, slik at de til enhver tid har korrekt plassering for havnefront, pullerter og lignende. Et mulig alternativ til å inngå avtaler med private aktører innen oppmåling kan være å etablere et samarbeid med teknisk etat i den aktuelle kommunen. Slik kan man sikre god kvalitet på havnedata - og sørge for at nykartlagte objekter legges inn i sentrale baser. Her er arbeidet med en felles havnedatastandard er en viktig faktor for å lykkes.

Nykartlegging og registrering

Det er viktig å opprettholde kvaliteten på datasettene som etableres. For eksempel samarbeider Borg havn med Kystverket om å utvikle havna, blant annet ved mudring. Dette endrer dybdeforholdene, og det er da viktig at oppdaterte data samles inn og lagres i de sentrale forvaltningsløsningene.

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av følgende medlemmer:

  • Evy Bjørnsen, Oslo havn
  • Morten Hansen, Drammen havn
  • Øyvind Bakken, Porsgrunn kommune
  • Geir Arne Håland Nordhus, Kartverket
  • Sigbjørn Wik, Kartverket
  • Andreas Dyken, Kartverket (sekretær)
Del
XPPT