Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Havnedata

Infrastruktur og standard for havnedata er utviklet. Et nytt system muliggjør forvaltning og ajourføring av havnedata direkte fra de enkelte havnene etter samme prinsipp som øvrige basis kartdata (FKB).

Artikler og video

Sikre og effektive havner

– Det er utvilsomt god samfunnsnytte i å bygge infrastruktur for havnedata, sier kartverkssjef Johnny Welle. Prosjektet som har jobbet med digitalisering av havner er fullført og sjøsatt – og infrastruktur og standard for havnedata er nå på plass.

Digitaliserer havnene

Gjennom offentlig-privat samarbeid og med ny teknologi samles detaljerte data om bunnforhold og anlegg i en rekke havner.

Tema havner på Sjøkartkonferansen 2020

Arbeid og tiltak for å standardisere og fremskaffe bedre data som skal bidra til å skape sikrere og mer effektive havner ble presentert på Sjøkartkonferansen 2020. Se foredragene fra konferansen i opptak.

Kontakt Kontaktpersoner i Kartverket

Lars Fredrik Gyland 
lars.fredrik.gyland@kartverket.no, tlf. 918 28 651

Omar Olsen 
omar.olsen@kartverket.no, tlf. 51 85 87 11 / 975 90 309

Matilde Skår
matilde.skar@kartverket.no, tlf. 51 85 87 69

Laserskanning av Oslo havn

Share