Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Havnedata

Infrastruktur og standard for havnedata er utviklet. Et nytt system muliggjør forvaltning og ajourføring av havnedata direkte fra de enkelte havnene etter samme prinsipp som øvrige basis kartdata (FKB).

Artikler

Sikre og effektive havner

– Det er utvilsomt god samfunnsnytte i å bygge infrastruktur for havnedata, sier kartverkssjef Johnny Welle. Standardiserte datasett for kartlagte norske havner gir brukeren tilgang til oppdatert informasjon om havner, kaier og fasiliteter i havn.

Tospråkleg hamnedata-standard godkjent

Ein nøkkelfaktor i digitaliseringa av hamner er standardisering. Versjon 3.0 av hamnedata-standarden er no godkjent av standardiseringskomiteen for geomatikk.

Kontaktpersoner i Kartverket

Laserskanning av Oslo havn

Share