Siste oppdatering

Testamentsarv som blir solgt videre

En testamentsarving som ikke ønsker å eie eiendommen han har arvet kan be om fritak for dokumentavgiften. Han må sende overdragelsen fra avdøde til seg sammen med skjøtet til ny eier for tinglysing samtidig for å få fritak.

Testament

Hovedregelen er at du som testamentsarving skal betale full dokumentavgift dersom du arver en fast eiendom i privat skifte. Normalt skal det også beregnes full dokumentavgift når eiendommen selges videre. Dersom begge overføringene blir tinglyst samme dag kan du be om fritak for overføringen fra avdøde til testamentsarvingen.

Dette følger av Stortingets årlige vedtak om dokumentavgift § 2 j
"Overføring av hjemmel til fast eiendom til testamentsarving dersom overføring av hjemmel til ny erverver tinglyses samme dag."

Send dokumentene samlet

Det vil ikke bli beregnet dokumentavgift for å tinglyse eiendommen på testamentsarvingen, men overføring til den nye eieren vil utløse dokumentavgift etter hovedregelen.

Hovedregelen for fritaket er at testamentsarvinger skal komme i samme avgiftsmessige stilling uavhengig av om det blir gjennomført offentlig eller privat skifte.

Kravet om at tinglysing av hjemmelsoverføringene skal skje samme dag er svært strengt, og er bestemt for å motvirke unndragning av dokumentavgiften.

Fremgangsmåte

Dersom du er testamentsarving og ønsker å kreve fritak etter denne regelen, må du sende inn skjemaet hjemmelserklæring i forbindelse med arv, skifte og uskifte, og skjøte til ny eier i samme konvolutt. Du må legge ved skifteattest og testamentet.

I feltet for verdi på hjemmelserklæringen kan du kreve fritaket ved å skrive "0,- jf. Dokumentavgiftsvedtaket §2 j"

I skjøtet skal du føre opp dagens markedsverdi for eiendommen som dokumentavgiftsgrunnlag i punkt 3.

Adresser

Send dokumentene til:
 • For fast eiendom:
  Kartverket Tinglysing
  Postboks 600 Sentrum
  3507 Hønefoss
 • For borettslagsandeler:
  Kartverket Ullensvang
  Postboks 200
  5788 Kinsarvik

Ofte stilte spørsmål

Del
XPPT