Siste oppdatering

Dokumentavgift ved testamentsarv

Dei som er tilgodesette med ein fast eigedom i eit testament, må i utgangspunktet betale full dokumentavgift. 

Arv etter testament - ikkje fritak

Dei som er tilgodesette med ein fast eigedom i eit testament, må i utgangspunktet betale full dokumentavgift.

Dersom testamentsarvingen også er arving etter reglane i arvelova, kan det gjerast fråtrekk for den lovregulerte arveparten.

Testamentsarv til offentlege, stiftelsar og foreiningar

Dersom ein fast eigedom er testamentert bort til det offentlege, eller til stiftelsar, legat eller foreiningar med allmennyttige formål, kan det i mange tilfelle bli gitt fritak for dokumentavgift. Det står i regelen i Stortingets vedtak om dokumentavgift § 2 a).

Testamentsarv som blir vidareseld

Når ein testamentsarving bestemmer seg for å selje eller gi eigedomen vidare til nokon andre, må han sende heimelserklæring og skøyte til tinglysing same dag. Då blir det berre utrekna dokumentavgift på skøytet. Dette er bestemt i Stortingets vedtak om dokumentavgift § 2 j.

Les meir om testamentsarv som blir vidareseld.

Må eg betale dokumentavgift?

I utgangspunktet må du betale dokumentavgift. Om du oppfyller vilkåra for fritaka ovanfor, blir vurdert og avgjort av sakshandsamaren.

Adresser

Send dokumentene til:
 • For fast eiendom:
  Kartverket Tinglysing
  Postboks 600 Sentrum
  3507 Hønefoss
 • For borettslagsandeler:
  Kartverket Ullensvang
  Postboks 200
  5788 Kinsarvik

Ofte stilte spørsmål

Del
XPPT