Innhold

FKB er en samling datasett på vektorform. FKB-data er spesifisert i fire standarder (FKB-A, FKB-B, FKB-C og FKB-D). Detaljeringen er størst i A- og minst i D-standarden. FKB-B benyttes i byer og tettbebyggelse og inneholder de fleste tema, mens FKB-D inneholder få tema og tilsvarer det meste av kartinnholdet i N50 Kartdata.

Utsnitt av FKB Kartdata

Ajourhold

De viktigste objektene (bl.a. bygning, veg og eiendom) ajourføres kontinuerlig gjennom kommunenes saksbehandling. I bebygde områder gjennomføres ajourføring ved flyfotografering hvert 3 – 10 år.

Nøyaktighet

+/- 0,2 m til 2 m avhengig av objekttype og datafangstmetode.