Disse er kodet med egenskaper, for eksempel:

  • En linje i et landkart kan representere en vei med tilhørende veinummer, veikategori osv.
  • I et sjøkart kan det være tegnet ut kystkontur på et "lag", lykter og merket på et annet, dybdekurve for 5 meter på et tredje, luftspenn på et fjerde osv. Et sjøkart er bygd opp av cirka 40 temalag.

Brukeren kan velge hvilke lag som skal vises. Vil man ha presentert hele kartet legges alle "lagene" ut på skjermen.

Bruksområder

Vektordata kan benyttes som bakgrunnskart for andre tema og som koblingsdata mot annen informasjon.

Det finnes ulike produkter med ulik generalisering og mengde detaljer. Disse kan kombineres i kartløsninger der en zoomer fra grov til detaljert visning.

Nedlasting/bestilling av vektorkart

Landkart i vektor (ikke FKB, N5 og N20 kartdata) kan lastes ned gratis fra www.geonorge.no

Sjøkart i vektor kan bestilles via sjødivisjonen på e-post sjodata@kartverket.no.

Se hvilke vektorkart Kartverket har tilgjengelig i lenkelistene under.