Hopp til innhold

Kartdatainformasjon

Her er informasjon om ulike kartdatabaser som Kartverket har utviklet og forvalter, og hvordan du går fram for å laste ned eller kjøpe kartdata.

Vektorkart er geografiske data på vektorform som benyttes til kartframstilling. Vektordata består av punkter, linjer og flater.

Les mer

Rasterkart er et digitalt bilde av kartet. Presentasjonen kan sammenlignes med et papirkart, siden innholdet er statisk og ikke forandres når du zoomer ut og inn.

Les mer

Gratis stedsnavndata til bruk i nettjenester eller ulike kartprodukter på land og sjø. Stedsnavndata hentes fra Sentralt stedsnavnregister (SSR).

Les mer

Fagdata om veg og trafikk brukes stadig mer i transportplanlegging, bilnavigasjon, samfunnsplanlegging, vegvedlikehold og adressekart.

Les mer

Sjødata (marine geodata) er til bruk for andre formål enn navigasjon. Sjødata innebærer sjømålingsdata, dybdedata (marine primærdata), digitale terrengmodeller, dybdekurver og sjøkart i raster.

Les mer

En digital terrengmodell (DTM) er en visualisering av høydeforskjellene i terrengoverflaten på land eller havbunnen. Disse gir en tredimensjonal digital modell av terrenget.

Les mer

Kartverket har opne datasett med administrative grenser - riksgrensene, fylkes- og kommunegrenser, grunnkrinsar og maritime grenser.

Les mer

Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL) er et digitalt register over alle innmeldte hindre for luftfart, samt hindre som er funnet gjennom kontroller utført av Kartverket.

Les mer