Siste oppdatering

Dybdedata på Svalbard – oppdatert lovverk

Nå gjelder de samme reglene for opptak og bruk av informasjon om bunnforhold på Svalbard og Jan Mayen som resten av fastlands-Norge.

I statsråd 31. mai ble det vedtatt en ny forskrift (FOR-2024-05-31-874) om gradering av bunnforhold på Svalbard. Forskriftsendringen har gjort lov om informasjon (skjermingsverdige objekter og bunnforhold mv.) gjeldende i sin helhet for Svalbard og Jan Mayen.

– Kartverket har siden 2015 praktisert Svalbard som gradert, etter egne sikkerhetsvurderinger og signaler fra Forsvaret. Oppdatert lovverk vil derfor ikke føre til store endringer i vår produksjon, sier avdelingsdirektør Gudmund Jønsson i Kartverkets sjødivisjon.

Terrengmodell av havbunn i Kvitøyrenna utenfor Svalbard. Kilde: Kartverket
KVITØYRENNA: Terrengmodell av havbunn i Kvitøyrenna på Svalbard. Dybdedata utenfor territorialgrensa er ugraderte. Det samme gjelder fra 0–30 meters dyp, med visse unntak. Kilde: Kartverket/Mareano

Dybdedata

Informasjon om bunnforhold grunnere enn 30 meter er ugradert – med noen unntak. Dette gjelder i norsk territorialfarvann, inkludert Svalbard og Jan Mayen.

Du kan søke om å få avgradert og tilgang til høyoppløselige dybdedata. Planlegger du å samle inn dybdedata selv, må du søke om tillatelse til dette.

Slik er dybdedata gradert:

  • Fra 0–30 meters dyp: Ugraderte data, med visse unntak.
  • Dypere enn 30 meter: Data er gradert etter sikkerhetsloven.
  • Dybdedata med grid/oppløsning på 25x25 meter eller bedre, er gradert KONFIDENSIELT.
  • Dybdedata med grid/oppløsning på 25x25 meter og opp til 50x50 meter er gradert BEGRENSET.
  • Dybdedata med grid/oppløsning på 50x50 meter og grovere, er ugradert.
  • Dybdedata utenfor territorialgrensa er ugraderte.

Les om Norges maritime grenser.

Tidligere gjaldt bare § 3 og § 6 i lov om informasjon (skjermingsverdige objekter og bunnforhold mv.) for Svalbard og Jan Mayen, mens det som omhandler bunnforhold står under § 4 i loven.

Finn data Dybdedata

Se oversiktskart med hvilke dybdedata Kartverket har på høydedata.no.

Mer detaljerte dybdedata enn de som er tilgjengelig på geonorge.no, må søkes særskilt om å få avgradert og tilgang til.

Planlegger du samle inn dybdedata må du søke om tillatelse til dette.

Søknader sendes til Kartverket.

Opptak av data om havbunnen

Planlegger du å samle inn dybdedata eller annen informasjon om bunnforhold? Da har du meldeplikt og må kanskje søke om tillatelse til dette.

Veiledning

Kontakt

Matilde Skjæveland Skår

fagansvarlig nasjonal dybdedataforvalter

Kartverkets sjødivisjon

Tlf. direkte: 51 85 87 69

matilde.skar@kartverket.no

Del
XPPT