Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kartverket Trøndelag

Kartverket Trøndelag har ansvar for etablering og drift for en infrastruktur av geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Trondheim og Steinkjer.

Kontakt oss

Besøksadresse i Trondheim
Statens hus, Prinsens gate 1 (inngang fra Tinghusgata), 7012 Trondheim Vis i kart

Besøksadresse i Steinkjer
Statens hus, Strandvegen 38,
Steinkjer Vis i kart

Postadresse
Kartverket Trøndelag,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter Trondheim
Postboks 4740 Torgarden,
7468 Trondheim

Pakker/ tidsskrifter Steinkjer
Strandvegen 38,
7713 Steinkjer

Fakturaadresse (EHF)
9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

Ekstrakurs - Forvaltning av digitalt planregister med Norconsult

På grunn av stor pågang/ datokollisjoner avholdes et ekstrakurs 29. november i samarbeid med Norconsult. Kurset er gratis for kommunene. Påmeldingsfristen er utgått.

Matrikkel-mandag

Mandag 5. desember snakker vi om bygninger i matrikkelen i matrikkel-mandag.

View More Events

Nyheter

Geodataplan for Trøndelag vedtatt

Fylkets geodataplan for 2023 - 2026 er vedtatt. Hovedmål i planperioden er økt bruk av geografisk informasjon i viktige samfunnsprosesser for utvikling av et bærekraftig samfunn.

Droneforum med møteplass på Teams

Droneforum Trøndelag har opprettet en egen kanal på Kartverkets Teams-plattform. Der kan droneinteresserte i Trøndelag dele erfaringer og kunnskap. Finn ut hvordan du kan bli med!

Status kartleggingsprosjekt Trøndelag

Flyvning er fullført for alle prosjektene, og konstruksjonsarbeidet er påbegynt. Midlertidige ortofoto vil bli tilgjengelig på www.norgeibilder.no i løpet av et par måneder.

Fire sjøkart i nye utgaver

Hovedseriekart som dekker farvann på Helgeland (nr. 134), Senja (nr. 85) og havnekart for Trondheim (nr. 458) og Tønsberg (nr. 468), er alle utgitt i nye utgaver. Noen områder i sjøkartene er oppdatert med nye dybdedata. Tidligere utgaver av kartene er nå ugyldige.

View More Articles
Share