Siste oppdatering

Aktivitetskalender Trøndelag fylke

Her finner du oversikt over arrangement i regi av Kartverket Trøndelag.

Tabellen viser planlagt aktivitet og inkluderer aktivitet i regi av Norge digitalt-samarbeidet i fylket.

Norge digitalt i Trøndelag

Oversikten oppdateres jevnlig og endringer kan skje. Når dato, sted med mer er fastsatt vil påmelding være mulig der det er aktuelt.

Eventuelle referat m.m. kan få ved henvendelse. Se kontaktinformasjon nederst.

 

Planlagte arrangement i Trøndelag 2023
Dato Hva Region/ kommuner Hvor Påmelding/ Kontaktperson
16.3. FDV-årsmøte Trøndelag Grong Påmeldingsfrist 28.2.23
15.3. FDV-årsmøte Trøndelag Stiklestad Påmeldingsfrist 28.2.23
7.3. FDV-årsmøte Trøndelag Orkanger Påmeldingsfrist 20.2.23
17.1. Møte i Basisdatautvalget Trøndelag Digitalt Avholdt

 

Aktuelle kurs og seminarer kan også bli annonsert via Statsforvalteren i Trøndelag sin nettside for kurs og konferanser

Avholdte arrangement i Trøndelag 2022
Dato Hva Region/ kommuner Hvor Påmelding/ Kontaktperson
2.11. Fagdag Matrikkel Trøndelag Steinkjer Avholdt
1.11. Fagdag Matrikkel Trøndelag Trondheim Avholdt
31.8. - 1.9. Fellesmøte for ND-utvalgene Trøndelag Stjørdal Avholdt
14.6. Webinar: Ledningsdata Hele landet Teams Avholdt
7.4. FDV-årsmøte for Trøndelag Trøndelag Tiller Avholdt
6.4 FDV-årsmøte for Trøndelag Trøndelag Namsos Avholdt
5.4. FDV-årsmøte for Trøndelag sør Trøndelag Stiklestad Avholdt
29.3. Webinar om bruk av atkomstkoordinat ved adressering Trøndelag Teams Avholdt
24.3. Webinar om digitalisering av plan- og byggesaksprosesen Trøndelag Teams Avholdt
22.3. Møte i Plan- og temadatautvalget Trøndelag Teams Elling Ringdal
17.3. Erfaringsmøte om bruk av droner Trøndelag Team Jon Endre Kirkholdt
15.3. og 16.3. Arbeidsmøter om valg av DOK Kommunene i Trøndelag Team Avholdt
20.1. Webinar; Temasamling Klimatilpasning og digitale hjelpemidler. Samarbeid mellom nettverk for klimatilpasning i Trøndelag og Norge digitalt Trøndelag Digitalt Avholdt
13.1. Møte i Basisdatautvalget Trøndelag Digitalt Avholdt

 

Ønsker du referat, presentasjoner eller lignende fra avholdte arrangement?

Ta kontakt med oss på e-post:

trondelag@kartverket.no

Del