Siste oppdatering

Aktivitetskalender Trøndelag fylke

Her finner du oversikt over arrangement i regi av Kartverket Trøndelag.

Tabellen viser planlagt aktivitet og inkluderer aktivitet i regi av Norge digitalt-samarbeidet i fylket.

Norge digitalt i Trøndelag

Oversikten oppdateres jevnlig og endringer kan skje. Når dato, sted med mer er fastsatt vil påmelding være mulig der det er aktuelt.

Planlagte arrangement i Trøndelag fylke 2022
Dato Hva Region/ kommuner Hvor Påmelding/ Kontaktperson
7.4. FDV-årsmøte for Trøndelag Trøndelag Tiller Avholdt
6.4 FDV-årsmøte for Trøndelag Trøndelag Namsos Avholdt
5.4. FDV-årsmøte for Trøndelag sør Trøndelag Stiklestad Avholdt
29.3. Webinar om bruk av atkomstkoordinat ved adressering Trøndelag Teams Avholdt
24.3. Webinar om digitalisering av plan- og byggesaksprosesen Trøndelag Teams Avholdt
22.3. Møte i Plan- og temadatautvalget Trøndelag Teams Elling Ringdal
17.3. Erfaringsmøte om bruk av droner Trøndelag Team Jon Endre Kirkholdt
15.3. og 16.3. Arbeidsmøter om valg av DOK Kommunene i Trøndelag Team Avholdt
20.1. Webinar; Temasamling Klimatilpasning og digitale hjelpemidler. Samarbeid mellom nettverk for klimatilpasning i Trøndelag og Norge digitalt Trøndelag Digitalt Avholdt
13.1. Møte i Basisdatautvalget Trøndelag Digitalt Avholdt

 

Aktuelle kurs og seminarer kan også bli annonsert via Statsforvalteren i Trøndelag sin nettside for kurs og konferanser

Ønsker du referat, presentasjoner eller lignende fra avholdte arrangement?

Ta kontakt med oss på e-post:

trondelag@kartverket.no

Del