Siste oppdatering

Aktivitetskalender Trøndelag fylke

Her finner du oversikt over arrangement i regi av Kartverket Trøndelag.

Tabellen viser planlagt aktivitet og inkluderer aktivitet i regi av Norge digitalt-samarbeidet i fylket.

Norge digitalt i Trøndelag

Oversikten oppdateres jevnlig og endringer kan skje. Når dato, sted med mer er fastsatt vil påmelding være mulig der det er aktuelt.

Eventuelle referat m.m. kan få ved henvendelse. Se kontaktinformasjon nederst.

Planlagte arrangement i Trøndelag sommer/ høst 2024
Dato Hva Region/ kommuner Hvor Påmelding/ Kontaktperson
7.6 Møte i Fylkesgeodatautvalget Trøndelag Teams -
12.6 Møte i Basisdatautvalget Trøndelag Teams -
17.6 Møte i Plan- og temadatautvalget Trøndelag Teams -
4.-5.9 Fellesmøte Basisdatautvalget og Plan- og temadatautvalget Trøndelag Stjørdal -
6.11 Fagdag matrikkel Trøndelag Steinkjer -
7.11 Fagdag matrikkel Trøndelag Trondheim -

 

Aktuelle kurs og seminarer kan også bli annonsert via Statsforvalteren i Trøndelag sin nettside for kurs og konferanser

Ønsker du referat, presentasjoner eller lignende fra avholdte arrangement?

Ta kontakt med oss på e-post:

trondelag@kartverket.no

Del
XPPT