Norge digitalt i Vestfold og Telemark

Kartverket ved fylkeskartkontorene skal etablere en felles arena i de to fylkene for arbeidet med datagrunnlag som inngår i Norge digitalt.

XPPT