Siste oppdatering

Plan- og temadatautvalet for Sogn og Fjordane

Plan- og temadatautvalet (PTU) skal vere ein møteplass for gjensidig erfaringsutveksling og samhandling omkring plan- og temadata i regionen. Utval for Vestland fylke kjem.

Der me har referat frå møta, finn du dei nedst på sida.

Medlemmer i plan- og temadatautvalet for Sogn og Fjordane
Part Representant Vararepresentant
Statsforvaltaren i Vestland Tone Reinsnos Knutsen  
Statsforvaltaren i Vestland Gunn Tove Nyheim (leiar) Dag Endre Stedje
Vestland fylkeskommune  

 

Vestland fylkeskommune Torbjørn Hasund  
Nordfjord Lisbeth Lervik Helset (Stryn) Cecilie Åshamar (Eid)
Indre Sogn Espen Helgeland (Sogndal) Darek Hauderowicz (Sogn regionråd)
Sunnfjord og Ytre Sogn Eirik Norheim (Høyanger) Irene Hollevik (Flora)
Kartverket Vestland Aase Midtgaard Skrede (sekretær)  


Alle dokument er i pdf.

Del