Siste oppdatering

Plan- og temadatautvalet for Sogn og Fjordane

Plan- og temadatautvalet (PTU) er ein møteplass for gjensidig erfaringsutveksling og samhandling omkring plan- og temadata i regionen.

Utvalet har særleg fokus på samspelet mellom aktørane på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. Fleire saker kan behandlast ferdig i PTU. Større og meir prinsipielle saker behandlast av fylkesgeodatautvalet (FGU).

Medlemmer i plan- og temadatautvalet for Sogn og Fjordane
Part Representant
Statsforvaltaren (GIS) Tone Reinsnos Knutsen
Statsforvaltaren (plan) Gunn Tove Nyheim
Vestland fylkeskommune (veg) Jo Tore Kristoffersen
Vestland fylkeskommune (GIS) James Holtom/ Vegard Eriksen
SF fylkeskommune (plan) Ingunn Bårdtvedt Skjerdal
Nordfjord (plan) Cecilie Marie Åshamar (Stad)
Nordfjord (GIS) Irene Hollevik (Kinn)
Indre Sogn (plan) Birgitte Eitrem Landmark (Sogndal)
Indre Sogn (GIS) Darek Hauderowicz (regionrådet)
Sunnfjord og Ytre Sogn (plan) -
Sunnfjord og Ytre Sogn (GIS) Ann Sissel Heilevang (SYSIKT)
Kartverket Vestland Aase Midtgaard Skrede (sekretær)

Kontakt

Del
XPPT