Siste oppdatering

Arbeidsutvalg for plan- og temadata Vestfold og Telemark

Vestfold og Telemark fylker har et felles arbeidsutvalg for plan- og temadata (AUPT). Utvalget skal drøfte behov for data, verktøy, kompetanse og samarbeid innen fagområdet.

Mandat

AUPT er en møteplass for Norge digitalt-partene (ND) i de to fylkene. Her drøftes saker knyttet til produksjon, formidling og bruk av plan- og temadata. Det inkluderer kurs, informasjon og tekniske/ faglige utfordringer. Utvalget rapporterer fast til Temadataforum.

Utvalget skal:

  • være et lokalt fagforum for utarbeidelse og bruk av plan- og temadata. Målet er å sikre relevant plan- og temadata med høy kvalitet og god formidling av disse
  • fungere som lokal forankring av geodataarbeidet i fylket
  • bidra med innspill fra brukere lokalt/ regionalt til andre samarbeidsfora i infrastrukturen, bl.a. Temadataforum
  • bidra til kurs/ kompetanseheving innen fagområdet

Utvalget møtes to ganger i året. Ett møte tidlig på året og ett møte i august/ september.

Medlemmer i arbeidsutvalg plan- og temadata
Representant for Navn Kommer fra
Fylkeskommunen Kristian Ingdal Telemark fylkeskommune
Fylkeskommunen Rasmus Palmqvist,
tone Lassen (vara)
Vestfold fylkeskommune
Statsforvalteren - Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Statens vegvesen Turid Vongraven Statens vegvesen
Midt-Telemarksamarbeidet Tor Flom Nome kommune
Grenlandsamarbeidet Erik Norheim Skien kommune
Kommunene Kolbjørn Hem,
Odd Arne Bakke-Luvdiksen (vara)
Larvik kommune
Larvik kommune
Kommunesamarbeidet, Vestfold Kåre Conradsen Tønsberg kommune
Energi Kai Gunnar Jore Skagerak Energi
Kartverket Jon Arne Trollvik Kartverket Vestfold og Telemark
Norge digitalt sekretariatet Leif Kåre Knutsen (leder) Kartverket Vestfold og Telemark
Norge digitalt sekretariatet Jørgen Paus Kartverket Vestfold og Telemark (temadata)
Del
XPPT