Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

DOK og temadataarbeid

Bruk av temadata er grunnleggende for å løse viktige samfunnsoppgaver knyttet til miljø, klima, risiko og beredskap, planlegging og forvaltning.

Kontakt

Nå oss på telefon

Kontakt kundesenteret på 32 11 80 00.

Share
XPPT