Siste oppdatering

Plan- og temadatautvalg for Trøndelag fylke

Arbeidsutvalget for plan- og temadata skal være en møteplass hvor partene i Norge digitalt presenterer og drøfter saker knyttet til produksjon, formidling og bruk av plan-og temadata.

Kontaktpersoner

Kartverket Trøndelag

Utvalget skal:

  • sikre deltagelse fra fylkesvise fagetater og kommuner
  • være bindeledd mellom partene og være kontaktledd mot kommunene i fylket
  • bidra til gjensidig erfaringsutveksling og samhandling
  • sikre plan- og temadata med høy kvalitet og god formidling av disse
  • bidra til kurs/ kompetanseheving innen fagområdet

Plan- og temadatautvalget skal ha minimum to årlige møter. Ett lunsj til lunsj-møte før sommeren, sammen med Fylkesgeodatautvalget. 1-2 møter i september/ oktober (video) der geodataplanen er hovedtema.

Geodataplan for Trøndelag

Medlemmer i Plan- og temadatautvalget for 2021
Representant for Navn Kommer fra
Kommunene Ytre Namdal Ingrid Trovatn Nærøysund kommune
Kommunene Indre Namdal Elisabeth Vollmo Bjørhusdal Grong kommune
Kommunene Innherred Lars Billdal Steinkjer kommune
Kommunene Værnes Bjørn Gunnarsson Meråker kommune
Kommunene Fosen Trude Iversen Hårstad Åfjord kommune
Kommunene Orkdalsregionen Hans-Victor Wexelsen Orkland kommune
Kommunene Trøndelag sør Ingunn Holøymoen Røros kommune
Trondheim Kommune Reidun Onsøien Trondheim kommune
Veg Roar Hansen Statens vegvesen
Statsforvalteren i Trøndelag Lars Petter Løkken  
Statsforvalteren i Trøndelag Siri Hafstad Statsforvalteren i Trøndelag
Fylkeskommunen Frode Brataas Trøndelag fylkeskommune
Fylkeskommunen Marthe Mollan Sesseng Trøndelag fylkeskommune
Kartverket Lars Mardal Kartverket Trøndelag
Kartverket Synne Rudsar Kartverket Trøndelag (sekretær)
Kartverket Elling Ringdal Kartverket Trøndelag
Kartverket Lars Ove Lehn Kartverket Trøndelag

 

 

Del