Siste oppdatering

Gamle festekontrakter

Når du har hus, hytte eller annen bygning på en festetomt, men aldri har tinglyst festekontrakten, vil det ikke gå frem av grunnboken at du eier bygningen.

Postadresse

Send dokumentene til:

  • Kartverket Tinglysing
    Postboks 600 Sentrum
    3507 Hønefoss

Hva er en festerett?

Å feste betyr at du leier tomt av noen, med det formål å kunne bygge hus, hytte eller annen bygning på tomten. Festekontrakter er ofte tinglyst, men i mange tilfeller finnes det gamle festekontrakter som ikke har vært tinglyst tidligere. 

Hvem eier bygningen når det ikke er tinglyst festekontrakt?

Den som har tinglyst grunnbokshjemmel til en eiendom har også grunnbokshjemmel til bygningene, med mindre grunnboken utpeker noen andre til eier av disse. Dette står i tinglysingsloven §15. 

Det betyr at dersom grunnboken skal vise at du eier bygningen som du har på tomten som du leier, må du tinglyse festekontrakten din. Hvis festeretten har blitt overført fra den opprinnelige festeren til deg, må du også tinglyse skjøte for å overføre bebyggelsen fra grunneieren til deg.

Du trenger ikke å sende et skjøte i tillegg til festekontrakten hvis det er dagens fester som inngikk festekontrakten, og som skal tinglyse festekontrakten nå. Dagens grunneier skal signere festekontrakten. Denne signaturen må være i original.

Du må skrive verdien av festeretten og bebyggelsen på eiendommen på festekontrakten. Eventuelt legge ved et følgeskriv for beregning av dokumentavgiften.

Hvis opprinnelig fester er død

I de tilfellene arvingene til den avdøde festeren skal overta en ikke tinglyst festerett, må festekontrakten sendes sammen med skjemaet "hjemmelserklæring i forbindelse med arv, skifte og uskifte." Dette er ikke en transport av festeretten. Dokumentene må sendes samlet for tinglysing.

Når kontrakten har vært transportert før tinglysing

Når den opprinnelige festeren har overført festeretten til noen andre, må det skrives en transporterklæring på festekontrakten. Erklæringen må være signert av både den opprinnelige og den nye festeren.

Dersom dagens fester ønsker å tinglyse festeretten med bebyggelse må han sende festekontrakt og skjøte på bebyggelsen samtidig for tinglysing.

Skjøtet skal være signert av bortfesteren. Du skal skrive dagens markedsverdi av bebyggelsen i punkt 3 på skjøtet, for beregning av dokumentavgiften.

Festekontrakten har vært transportert flere ganger

Dersom festeretten har vært transportert flere ganger, og det fortsatt er den samme bortfesteren, kan den opprinnelige festekontrakten tinglyses sammen med skjøter gjennom alle ledd fra opprinnelig fester til dagens fester. Er det flere skjøter i en slik transportrekke vil de bli tinglyst som ett dokument, med ett tinglysingsgebyr. Dokumentavgiftsgrunnlaget skal påføres kun det siste skjøtet, og settes til dagens markedsverdi av bebyggelsen.

Oversikt over typetilfeller og hva som skal sendes inn finner du i rundskriv for tinglysing kap.11.1.

 

Ofte stilte spørsmål

Del
XPPT