Siste oppdatering

Pantsette eiendom

Når du tar opp et lån er det vanlig å tinglyse et pantedokument, da banken skal ta sikkerhet i boligen din. Pantedokumentet kan tinglyses både i fast eiendom og borettslagsandeler.

Hva betyr det at eiendommen min blir pantsatt?

Ved tinglysing av panterett i fast eiendom eller borettslagsandel blir eiendommen eller andelen stilt som sikkerhet for at et lån skal bli betalt. Dette er vanlig når du tar opp et lån i banken, eller hvis du stiller kausjon som sikkerhet for andres gjeld.

Fyll ut pantedokument 

Når du skal tinglyse en panterett må du fylle ut et nytt pantedokument. Kartverket har utarbeidet to forskjellige versjoner, et pantedokument som brukes ved pantsettelse av fast eiendom, og et som brukes ved pantsettelse av borettslagsandeler.

Det er også mulig å pantsette en allerede tinglyst leieavtale eller annen rettighet som har en økonomisk verdi. Da må du huske å påføre rettighetens dokumentnummer og tinglysingsdato på pantet som skal tinglyses.

Panthaver

Både privatpersoner, foretak og andre juridiske enheter kan være panthaver på et pantedokument. Panthaveren identifiseres med navn og fødselsnummer (11 siffer) eller organisasjonsnummer.

Utenlandske personer som ikke har norsk fødselsnummer må identifiseres med D-nummer. Kartverket rekvirerer D-nummer for dem som trenger det i forbindelse med tinglysing.

Utenlandske foretak trenger ikke norsk organisasjonsnummer, men må identifiseres med for eksempel en utenlandsk firmaattest, styreprotokoll, bekreftelse fra offentlig myndighet eller notarius publicus i hjemlandet.

Signatur og bruk av fullmakt

Pantedokumentet må signeres for hånd av den eller de som har grunnbokshjemmel til eiendommen eller borettslagsandelen det gjelder. Den tinglyste eierens underskrift skal være bevitnet. Hjemmelshaveren vil ofte være en eller flere privatpersoner, men det kan også være foretak.

Hvis det er tinglyst en urådighet på eiendommen må også rettighetshaveren samtykke til tinglysing.

Dersom den tinglyste eieren gir fullmakt til en annen person for å signere på dokumentet, må fullmakten sendes inn.

Les mer om fullmakter.

Adresser Send dokumentene til:

 • For fast eiendom:
  Kartverket Tinglysing
  Postboks 600 Sentrum
  3507 Hønefoss
 • For borettslagsandeler:
  Kartverket Ullensvang
  Postboks 200
  5788 Kinsarvik

Ofte stilte spørsmål

Del
XPPT