Plan- og temadatautvalget (PTU) for Oslo og Viken fylker ble opprettet forsommeren 2020. Utvalget erstatter PTU for de tre tidligere fylkene Oslo og Akershus, Buskerud og Østfold.

Utvalget er et underutvalg til Fylkesgeodatautvalget (FGU) for Oslo og Viken fylker og tar sikte på å ha 2 - 4 møter per år. Plan- og temadatautvalget består av representanter fra kommunene og øvrige Geovekst-parter i fylkene.

PTU skal:

  • Være et lokalt fagforum for utarbeidelse og bruk av plan- og temadata
  • Fungere som lokal forankring av geodataarbeidet i fylket
  • Bidra med innspill fra brukere lokalt til andre samarbeidsfora i infrastrukturen

Oppgaver for PTU:

  • Gi innspill til Geodataplanen
  • Være forslagsstiller/arbeidsutvalg til FGU der plan- og temadata er i fokus
  • Bistå kommuner som vil etablere plan og tematiske data
  • Ta opp og følge opp faglige problemstillinger
  • Bidra til kurs/ kompetanseheving innen fagområdet

Plan- og temadatautvalget rapporterer til Fylkesgeodatautvalget for Oslo og Viken fylker.

Referat/ oppsummering fra møter legges nederst.

Medlemmer i Plan- og temadatautvalget for Oslo og Viken fylker
PartNavnKommer fraVara (kommunene)
Fylkesmannen i Oslo og Viken Jette Blomsterberg(leder) Fylkesmannen i Oslo og Viken  
Kartverket Oslo og Viken Tom Joar Kristiansen (sekretær) Kartverket Oslo og Viken  
Kartverket Oslo og Viken Irén Andersen (sekretær) Kartverket Oslo og Viken  
Region Drammen Ringerike Eiliv Kornkveen Ringerike kommune   
Region Østfold Elisabeth Bergström Fredrikstad kommune Erlend Torheim Bjelkarøy (Fredrikstad kommune)
Region Indre Oslofjord Kristin Tandberg Asker kommune Per Henning Bjerva (Vestby kommune)
Region Romerike Stefani Adamou Lillestrøm kommune  
Region Hallingdal Sander Lilleslett Gol kommune Alexander Brodahl Moxnes (Hemsedal kommune)
Region Numedal Gro Heidi Sommerstad Kongsberg kommune  
Region Numedal Bernt Egil Tafjord Øvre Eiker kommune  
Bærum kommune Hilde Sørlie Bærum kommune  
Oslo kommune Trym Teigene Oslo kommune  
Statens vegvesen Atle Dale Moen Statens vegvesen Tu Anh Ngu
Viken Fylkeskommune Nadja Stumberg Viken Fylkeskommune  
Viken Fylkeskommune Ingrid Falkflaug Misund Viken Fylkeskommune  
Bane NOR Ellen Strandenæs Bane NOR  

Alle dokumenter er i pdf.