Siste oppdatering

Aktivitetskalender for Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud fylker

Her finner du oversikt over arrangement i regi av Kartverket Oslo.

Tabellen viser planlagt aktivitet og inkluderer aktivitet i regi av Norge digitalt-samarbeidet i fylkene.

Norge digitalt i Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud og Østfold

Oversikten oppdateres jevnlig og endringer kan skje. Når dato, sted med mer er fastsatt vil påmelding være mulig der det er aktuelt.

Planlagte arrangement i Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud 2024
Dato Hva Region/ kommuner Hvor Informasjon/ påmelding
23.5. Møte i havnedataforum Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud Digitalt  
23.5. Møte i Plan- og temadatautvalget Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud Kommer  
17.4. Møte i E-verksgruppen Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud Statnett, Oslo  
12.4. ND-regionmøte Romerike Lørenskog kommune Avholdt
11.4. ND-regionmøte Drammen/ Ringerike Krødsherad kommune Avholdt
4.4. ND-regionmøte Numedal Kongsberg kommune Avholdt
3.4. ND-regionmøte Hallingdal Ål kommune Avholdt
21.3. ND-regionmøte Indre Oslofjord Ås kommune Avholdt
20.3. ND-regionmøte Østfold Våler kommune Avholdt
6. - 7.3. Årsmøter Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud Digitalt Avholdt
7.3. Møte i NVDB brukerforum Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud Digitalt Avholdt
5.3. Matrikkel faggruppe Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud Digitalt Avholdt
29.2. Møte i Plan- og temadatautvalget Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud Digitalt Avholdt
6.2. Møte i Basisdatautvalget Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud Digitalt Avholdt
24.1. Møte i havnedataforum Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud Digitalt Avholdt

 

Ønsker du referat, presentasjoner eller lignende fra avholdte arrangement?

Ta kontakt med oss på e-post:

oslo@kartverket.no

Del
XPPT