Hopp til innhold

Detaljerte kartdata i Oslo og Viken fylker

Kartverket ved fylkeskartkontorene har ansvar for å samle inn, kontrollere og distribuere detaljerte kartdata til Norge digitalt.