Ny modell for videre plansatsning

Kart- og planforskriften krever at plandata skal være nedlastbare via Norge digitalt (ND). I perioden 2018-2020 er målsetningen for en videreført plansatsing gjennom samarbeidet at partene skal få tilgang til kontinuerlig oppdaterte arealplaner med geosynkronisering som distribusjonsform.

Fra 2018 er Norge digitalt arealplanløsning utvidet til å inneholde planer på høring, samt varsel om oppstart. For kommuner som setter opp geosynkronisering av plandata vil også disse planstatusene synkroniseres.

Mer informasjon om arealplan og planregister (kartverket.no)

Geosynkronisering av plandata

Det grunnleggende i ny modell for videre plansatsing gjennom Norge digitalt (ND) for perioden 2018-2020 vil være støtte til kommunene for oppsett og drift av geosynkronisering av plandata. En sentral kopidatabase synkroniserer inn plandata fra de kommuner som har innført dette og det distribueres oppdaterte data ut til Norge digitalt parter.

Det er ingen lovpålagt oppgave for kommunene å sette opp geosynkronisering av plandata, men det gir en automatisert flyt av plandata til Norge.

Kommunene selv vil slippe den manuelle håndteringen gjennom de halvårlige FDV-rundene samt at de vil kunne ha nytta av å få tilgang til oppdaterte arealplaner til tilgrensende kommuner som geosynkroniserer.

Status, geosynkronisering i Oslo og Viken

I Oslo og Viken gjenstår Oslo kommune før alle kommunene i fylkene har innført Sentral FKB.

FDV-runder

De kommunene som ikke geosynkroniserer sine plandata sender dataene inn til Kartverket Oslo og Viken to ganger i året som tidligere. I forvaltningsrunden utføres det en teknisk kontroll av plandataene og det lages en kontrollrapport der eventuelle feil blir dokumentert eller kommentert. Feil i planbasen må rettes for at planene kan legges inn i den nasjonale planbasen og distribueres via Norge digitalt.

Planer på høring

I 2018 vedtok Samordningsgruppen for geografisk informasjon under Norge digitalt (ND) at planer på høring skal inngå i ND arealplanløsning for de kommunene som slutter seg til ordningen.For kommuner som setter opp geosynkronisering av plandata vil planer på høring samt varsel om oppstart synkroniseres på lik linje som vedtatte planer.

Kartverket tilbyr teknisk og visuell kontroll av plan og plankart (SOSI-fil og PDF) ved høring. Dette tilbys både for de som geosynkroniserer , men også for de som følger forvaltningsrundene som før. F.o.m. 2019 utfører Kartverket kun en overfladisk kontroll av plankart (PDF). Kontroll av plan (SOSI-fil) utføres på samme måte som før.

Tilgang til plandata

Plandataene blir tilgjengeliggjort for Norge digitalt-partene gjennom tilgang til tjenester og nedlastbare data. I Seplan, hvor disse tjenestene er benyttet kan brukeren få oversikt over plansituasjonen i en kommune. Ved å følge en link på planområdet vil brukeren komme til det kommunale planregisteret. Der ligger den fullstendig dokumentasjon av planen, med planbestemmelser, plankartet og andre dokumenter. Ved å klikke på planområdet vil å også fremgå om kommunene geosynkroniserer sine plandata.

Se oversikt over regulerings- og kommuneplaner på kartkatalogen (geonorge.no)

Velg «Last ned» og deretter opp til høyre. Velg aktuell kommune og produkt 

Kontaktpersoner ved Kartverket Oslo og Viken

Tom Joar Kristiansen, Irén Andersen/ Tom Joar Kristiansen og Irén Andersen

Gjelder det planer på høring/ FDV/ kan følgende kontaktes: Karl Ravnaas/ Francisca Quayson