Siste oppdatering

Fem sjøkart i Nordland i nye utgaver

Det er flere oppdateringer i hovedseriekart nr. 57, 62, 65 og 135 og havnekart nr. 461 for Narvik. Tidligere utgaver av sjøkartene er nå ugyldige.

Kartene trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten. Tidligere utgaver er nå ugyldige.

Hovedseriekart i nye utgaver:

  • Sjøkart nr. 57  Vefsn- og Leirfjorden 
  • Sjøkart nr. 62  Lurøya – Nesøya – Rødøya
  • Sjøkart nr. 65  Fleinvær – Bodø – Landegode
  • Sjøkart nr. 135  Rødøya – Støtt

Kartene er i målestokk 1:50 000 og inngår i Kartverkets hovedkartserie, som i første rekke er navigasjonskart for indre kyststrøk.

Havnekart i ny utgave:

Sjøkart nr. 461 «Narvik havn» er i målestokk 1:10 000 og inngår i Kartverkets havnekartserie. Havnekart gir brukeren et detaljert bilde av dybdeforhold, kaianlegg og innseilinger i kyststrøkene.

Kjøpe sjøkart

Kartverket selger ikke papirkart, men lager kartfiler som forhandlere trykker for deg, såkalte Print on Demand-kart (POD).

Se oversikt over Kartverkets forhandlere som du kan bestille papirkart hos.

Endringer i sjøkartene

Havnekartet for Narvik er oppdatert med nye dybdedata i Narvikbukta. 

Alle kartene er oppdatert etter mange endringer og rettelser meldt i Etterretniger for sjøfarende (Efs). Flere sektorlykter er omskjermet til IALA-systemet, som kan være omfattende endringer i kartene. Les mer om overgangen til IALA-standard på Kystverkets nettsider.

Andre rettelser kan være sjømerker, fartsbegrensninger, rørledninger, grunnerapporteringer, utfyllinger og annet. I tillegg til endringer tidligere meldt i Efs, er sjøkartene oppdatert med andre endringer, som kan være nye kaier, moloer og nymålinger i større og mindre grad. Stedsnavn er oppdatert etter opplysninger hentet fra Sentralt stedsnavnregister (SSR).

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartene merket:

Ny utgave 01/2024. POD: 16. januar 2024. Rettet t.o.m. Efs nr. 01/24.

Elektroniske sjøkart

Områdene som dekkes av sjøkartet er også dekket  av ENC-er (elektroniske kartceller).

Fakta Ny utgave av sjøkart

En ny utgave av et eksisterende sjøkart inkluderer endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidligere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs).

Store deler av kartet er uendret.

Når en «ny utgave» er utgitt, blir tidligere utgaver av sjøkartet foreldet og dermed ugyldige.

Kartnummeret endres ikke, med unntak av tilføying av INT-nummer når sjøkartet blir et internasjonalt kart (INT-kart).

Norsk sjøkart blir utgitt som POD-kart, ny utgave og nytt kart. 

Kontakt

Anita Sunde

Seksjonssjef i kart- og geodataseksjonen, Kartverkets sjødivisjon

anita.sunde@kartverket.no

Tlf. 51 85 88 69 / 959 61 301

Del
XPPT