Siste oppdatering

Gratis posisjon til forskning og innovasjon

Hive Autonomy er en av de som har fått gratis posisjonstjenester, nå kan du bli en av dem. Forskningsorganisasjoner og nyetablerte innovasjon- og startup-miljø kan søke om gratis tilgang.

Hive Autonomy i Kristiansand bruker posisjonstjenesten CPOS til sin eksperimentelle testing av selvstyrende håndtering av last:

– Lasten skal stables i høyden eller på områder med lite slingringsmonn. Derfor er vårt system avhengig av høy presisjon! Posisjonstjenesten CPOS tillater oss å levere høy presisjon uten å måtte installere egne basestasjoner for å løse oppgaven. Så langt har tjenesten levert over forventning, både på nøyaktighet og stabilitet, sier Jens Petter Haugen i Hive Autonomy.

Avgjørende for mange teknologier

Presis posisjon er avgjørende for mange teknologier og applikasjoner – alt fra pulsklokka, smarttelefonen, droner, landbruksmaskiner og GPS-en i bilen. Også kritiske samfunnsfunksjoner er avhengige av korrekt posisjon og tid – blant annet til transport, redningstjeneste, elektronisk kommunikasjon, finansielle tjenester og kraftforsyning.

– Å utvikle enda mer presis posisjonsbestemmelse vil fortsette å være et viktig forskningsområde. I Kartverket styrker vi innsatsen på forskning – og tilbyr posisjonstjenesten CPOS til forskning, innovasjon, metodisk bruk, eksperimentell testing og utdanning, sier fagdirektør Kristian Kihle i Kartverkets geodesidivisjon.

Hvem kan søke om gratis tilgang til CPOS?

Godkjente forskningsorganisasjoner hos Forskningsrådet, andre som driver forskning og studenter (bachelor, master og PhD) kan søke om gratis tilgang til posisjonstjenesten «CPOS forskning».

Nyetablerte initiativ som gründere og innovasjon- og startup-miljø som er i en førkommersiell fase av produktutvikling, kan søke om gratis tilgang til posisjonstjenesten «CPOS innovasjon».

Til gjengjeld må forskningsresultater og kunnskap om hvordan posisjonstjenesten har påvirket og blitt brukt i prosjekter, deles med Kartverket.

– I flere år har vi formidlet posisjonstjenester ut til forskningsorganisasjoner. Det vil vi fortsette med. Samtidig ønsker vi å øke kompetansen om hvordan tjenestene brukes. Her er rapporter og resultater fra forskning en viktig kilde. Kunnskapen vi får skal vi bruke til å videreutvikle og forbedre posisjonstjenestene, forteller Kihle.

Les mer om kriteriene for å få bruke posisjonstjenester gratis til forskning og innovasjon.

Nøyaktig posisjon

Posisjonstjenesten CPOS lar oss fastsette posisjonen med centimeters nøyaktighet. Det gjør at brukerne kan kartlegge, registrere og finne tilbake på centimeteren.

Posisjonstjenester er nødvendig:

  • når vi måler inn eiendomsgrenser 
  • for å oppdage naturkatastrofer 
  • i redningsoperasjoner 
  • i anleggsmaskiner, landbruks- og skogsmaskiner som gjødsler og sår 
  • i bergindustrien 
  • i e-verk 
  • når vi dybdekartlegger til sjøs 

På senter for presisjonsjordbruk ved Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker de blant annet på teknologi for stedsspesifikt jordbruk og dosering av gjødsel og plantevernmidler:

– Høy nøyaktighet på posisjonsdata er avgjørende for gode resultater i vår forskning og i tjenester vi utvikler for norske gårdbrukere. Derfor bruker vi RTK-posisjonering med CPOS-abonnement fra Kartverket i vår forskning, sier avdelingsleder Kjersti Balke Hveem ved senter for presisjonsjordbruk hos NIBIO.

Fakta Posisjonstjenesten CPOS

En satellittbasert posisjonstjeneste som kan gi informasjon helt ned på centimeternivå.

Tjenesten tilbyr korreksjoner for GPS, GLONASS, Galileo og Beidou.

De største brukerne er private entreprenørfirmaer, kommuner og store offentlige etater som Statens vegvesen.

Tjenesten er operativ hele døgnet, og blir overvåket ved Kartverkets kontrollsenter.

Bestill CPOS

Kontakt

Del
XPPT