Velkommen til Kartverkets nye nettside! Les mer om nye kartverket.no her.

Siste oppdatering

Bestill posisjonstjenester

Bestill posisjonstjenester ved å fylle ut bestillingskjemaet under eller ta kontakt med våre forhandlere.

 

Kartverket leverer posisjonstjenester som du kan bestille direkte ved å fylle ut bestillingskjemaet under eller gå via vår kundeportal (eksisterende kunder). Se også oversikt over våre forhandlere lengre ned i artikkelen.  

Ønsker du tilgang til kundeportalen, hvor du kan se og endre ditt abonnement, send e-post til vårt kundesenter.  

Ønsker du mer informasjon om våre posisjonstjenester før du bestiller, så finner du veiledninger her:

CPOS DPOS ETPOS

Avtalevilkår for posisjonstjenester må leses gjennom før bestilling. I skjemaet må det krysses av for at avtalevilkårene godtas.

Se også prisliste for posisjonstjenester fra Kartverket.

Bestillingsskjema

Jeg har lest og godtar avtalevilkårene (se vilkår over)
Jeg er medlem av Norge Digitalt
Jeg ønsker gratis test av CPOS i 1 måned (gjelder kun nye kunder)

Viktig! Abonnementet går automatisk over til betalende hvis vi ikke får beskjed innen utløp av testperiode.

KONTAKTINFORMASJON FIRMA

ABONNEMENTSOPPLYSNINGER

Les Kartverkets brukerveiledning for posisjonstjenester

Få en oversikt over oppsett av utstyr og spesielle forhold som gjelder ved måling med CPOS og DPOS i denne brukerveiledningen for Kartverkets posisjonstjenester. 

Nyttig

Få veiledning om CPOS

CPOS er en posisjonstjeneste der du kan bestemme posisjonen din med centimeters nøyaktighet. Med tjenesten kan du kartlegge, registrere og gjenfinne alt - på centimeteren.

Få veiledning om DPOS

DPOS er en posisjonstjeneste der du kan bestemme posisjonen din med desimeters nøyaktighet. Tjenesten er godt egnet til utstikking, innmåling og gjenfinning - på desimeteren.

Få veiledning om ETPOS

Med abonnemenetstjenesten ETPOS og dine egne GNSS-målinger kan du etterberegne og oppnå en nøyaktighet på centimeters nivå - eller bedre. 

Del