Siste oppdatering

Norgeskart med nye fylker fra Kartverket

Den nye inndelingen av Norge er på plass. 1. januar 2024 ble tre fylker til sju og én kommune splittet i to. Norge har nå 15 fylker og 357 kommuner, og Kartverket har oppdatert Norgeskartet med nye kartdata.

Litt over 2 millioner innbyggere ble berørt da 114 av landets kommuner fikk nye kommunenummer fra 1. januar 2024. Kartverket gjennomførte en formidabel digital flyttejobb siste halvdel av desember og i nyttårshelgen for å få alle endringer på plass i matrikkel og grunnbok.

Men det er ikke bare disse registrene som berøres av at 114 kommuner får nye kommunenummer.

Ålesund sett ovenfra
SPLITTES: Ålesund kommune splittes igjen i Ålesund og nye Haram kommune som følge av kommune- og regionreformen 2024.

 

Status for SFKB

Sentral felles kartdatabase (SFKB) er en fellesløsning der kommunene, Kartverket og andre parter oppdaterer kartdata direkte. For SFKB har overgangen gått veldig bra: 

– Som forventet var det noen situasjoner som måtte løses før jul, men ingenting kritisk. Vi har hatt møte med systemleverandørene som rapporterer at alt går som planlagt, sier senioringeniør Niels Torger Granum ved Kartverkets avdeling for geoinfrastruktur.

Status for Geonorge.no

Granum forteller at alle FKB-data var tilgjengelig på nettportalen Geonorge.no 1. januar. Dette inkluderer store mengder høydekurver som det kan ta ukesvis å få på plass grunnet store datamengder. Men god planlegging og flinke folk klarte å få på plass dette innen utløpet av året.

Senioringeniør Tore Freddy Bæk legger til at de aller siste landsdekkende filene for matrikkelen, blant annet med adresser på leilighetsnivå, nå er på vei ut:

– De blir trolig tilgjengelige i dag, så da er alt ferdigstilt etter kommune- og regionreformen, sier Bæk.

Status for kartprodukter

Avdelingsdirektør Øystein Dokken er den som holder oversikt over hva Kartprodukter-avdelinga gjør i forbindelse med fylkesendringene:

Forvaltningskartet 2024 med Norges grenser og nye kommunegrenser og fylkesgrenser
DET NYE KARTET: Her kan du laste ned det nye Norgeskartet med nye kommunegrenser og fylkesgrenser som PDF.

– Alle vektor- og rasterbasene i N50, N100, N250, N500, N1000, N2000 og N5000-seriene er oppdatert med nye kommune- og fylkesgrenser samt stedsnavn. Det er ikke produsert nye fylkeskart for de nye fylkene. Årsaken er dyr distribusjon av kartene, forklarer Dokken.

Rett før jul lagde avdelinga på bestilling fra Kommunal- og distriktsdepartementet en landsdekkende oversikt over landets nye fylker. Her kan du laste ned PDF-kart som viser landets fylker og kommuner.

Ellers er følgende endringer utført:

Vil du se nærmere på de nye fylkene og kommunene? Her finner du kart med endringer 2024.

Kommune- og regionreform -24 Sju nye fylker og to nye kommuner

Dette er endringene i landets fylkes- og kommunestruktur:

  • Østfold, Akershus og Buskerud, som før utgjorde Viken
  • Vestfold og Telemark, som før utgjorde Vestfold og Telemark
  • Troms og Finnmark, som før utgjorde Troms og Finnmark
  • Ålesund og Haram, som før utgjorde Ålesund

Kartverkets nøkkelregister Nasjonalt basisregister

Matrikkelen er det nasjonale eiendomsregisteret, med informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. I tillegg er matrikkelen ett av landets tre basisregistre, sammen med Enhetsregisteret og Folkeregisteret. Grunnboka er et offentlig register som inneholder opplysninger om tinglyste rettigheter i eiendommer.

Del
XPPT