Siste oppdatering

Kart over fylker og kommuner som endres 1. januar 2024

Når tre fylker skal bli til sju og én kommune splittes i to, trenger vi nye kart. Her kan du laste ned kartene for de sju nye fylkene og de to nye kommunene som oppstår 1. januar 2024.

Viken deles i tre nye fylker: Østfold, Akershus og Buskerud.
Se eller last ned større versjon av kartet.

Illustrasjonskart med nye fylkesgrenser for Buskerud, Akershus og Østfold fra 2024
Buskerud, Akershus og Østfold fylker med nye fylkesgrenser og kommunenumre fra 2024.


Vestfold og Telemark deles i to nye fylker: Vestfold og Telemark.
Se eller last ned større versjon av kartet.

Illustrasjonskart med nye fylkesgrenser for Vestfold og Telemark fra 2024
Vestfold og Telemark fylker med nye fylkesgrenser og kommunenumre fra 2024.


Troms og Finnmark deles i to nye fylker: Troms og Finnmark.
Se eller last ned større versjon av kartet.

Illustrasjonskart med nye for Troms og Finnmark fylkesgrenser fra 2024
Troms og Finnmark fylker med nye fylkesgrenser og kommunenumre fra 2024.


Ålesund kommune deles i to nye kommuner: Ålesund og Haram
Se eller last ned større versjon av kartet.

Illustrasjonskart med ny kommunegrense mellom Ålesund og Haram fra 2024
Ålesund og Haram kommuner med ny kommunegrense fra 2024.


Fra 1. januar 2024 er det 15 fylker i Norge. Du kan du se nærmere på det nye fylkeskartet på regjeringen.no

Del
XPPT