Siste oppdatering

Kommune- og regionreformen påvirker Sentral FKB

1. januar 2024 skjer det endringer kommune- og fylkesinndelingen. Sentral FKB må stenges ned i en periode for å forberede endringene.

114 kommuner får ny fylkestilhørighet når Viken, Vestfold og Telemark, og Troms og Finnmark splittes opp igjen. I tillegg går deler av dagens Ålesund ut for å gjenoppstå som Haram kommune.

Dette berører nasjonale systemer som matrikkelen og Sentral FKB. Matrikkelen har besluttet at oppdateringer stenges for alle landets kommuner fra 15. desember og ut 1. januar.

Sentral FKB følger tidsplanen til matrikkelen for de datasettene som er tettest koblet til matrikkel som FKB-Bygning og FKB-Tiltak.

Følgende «frysperioder» gjelder for Sentral FKB i forbindelse med overgangen:

Frysperioder for ulike datasett
Datasett Frysperiode Gjelder for
Høydekurve Fra 15. november og ut 1. januar Kun berørte fylker/kommuner
BygnAnlegg og Veg Fra 1. desember og ut 1. januar Kun berørte fylker/kommuner
Bygning, Tiltak og Elveg Fra 15. desember og ut 1. januar Alle fylker/kommuner


I frysperioden vil det ikke være mulig å oppdatere de fryste datasettene i Sentral FKB. Øvrige datasett kan oppdateres som normalt. I frysperioden vil Kartverket flytte data inn i ny struktur, kode om kommunenummer i dataene og klargjøre for oppstart av forvaltning på nytt fra 2. januar.

Berørte kommuner må ved overgangen gjøre en ny initiell synkronisering av lokal kopi før forvaltningen kan startes opp igjen. Kommunenumre i brukernavn vil også oppdateres. Det vil også være behov for å justere på innstillingene i kommunens programvare så synkronisering av lokale kopier og redigering vil skje mot nye kommunearkiver. Fylkeskartkontorene vil sende ut mer konkret/teknisk informasjon om detaljene i dette til de berørte kommunene når det nærmer seg.

Vi oppfordrer på det sterkeste at kommunene tar kontakt med sin systemleverandør og avklarer/avtaler behov for bistand i god tid.

Ta gjerne kontakt med ditt lokale fylkeskartkontor eller den sentrale brukerstøtte for sentral FKB ved spørsmål.

Del
XPPT