Siste oppdatering

Matrikkel og grunnbok stenges for oppdatering i slutten av 2023

1. januar 2024 skal tre fylker bli til sju og én kommune splittes i to. For å få tilstrekkelig tid til å håndtere ca. 50 millioner endringer i matrikkel og grunnbok før årsskiftet, stenges systemene for all oppdatering noen få virkedager i desember 2023.

Matrikkelen stenges for oppdatering for alle landets kommuner i 8 virkedager, fra 15. desember 2023 kl. 18.00 til utløpet av 1. januar 2024. Tilsvarende blir grunnboken stengt for oppdatering fra 29. desember 2023 kl. 20.00 til 1. januar 2024 kl. 12.00.

Store datamengder

Stengingen av matrikkel og grunnbok i desember 2023 skal sikre at 50 millioner dataendringer som følger av endringene, kan produksjonssettes og distribueres 1. januar 2024.

Dataene i matrikkel og grunnbok er tilgjengelig i Kartverkets innsynstjenester hele den stengte perioden, men med data fra frystidspunktet. Dette gjelder matrikkel, grunnbok og visningstjenesten Seeiendom.

Endringer 1. januar 2024

Litt over 2 millioner innbyggere blir berørt når 114 av landets kommuner får nye kommunenummer fra 1. januar 2024. Alle endringene dette medfører skal ivaretas i matrikkel og grunnbok.

Matrikkelen er det nasjonale eiendomsregisteret, med informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. I tillegg er matrikkelen ett av landets tre basisregistre sammen med Enhetsregisteret og Folkeregisteret. Grunnboka inneholder opplysninger om tinglyste rettigheter i eiendommer.

Les mer om kommune- og fylkesendringer.

FAKTA

Med virkning fra 1. januar 2024 blir det gjennomført deling av tre fylker og en kommune.

Fylkene som deles:

  • Viken - deles til Østfold, Akershus og Buskerud
  • Vestfold og Telemark - deles til Vestfold og Telemark
  • Troms og Finnmark - deles til Troms og Finnmark

Kommune som deles:

  • Ålesund - deles til Ålesund og Haram

Les mer om kommune- og fylkesendringene 2024.

Del
XPPT