Siste oppdatering

Statsråden besøkte «juvelen på Ringerike»

​Statsråd Sigbjørn Gjelsvik besøkte onsdag for første gang Kartverkets hovedkontor på Hønefoss. Han fikk gode presentasjoner og omvisning, og omtalte Kartverket som en juvel på Ringerike.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik omtalte Kartverket som kjernen av noe av det viktigste vi har i Norge, og pekte spesielt på matrikkelen, kart og karttjenester. Han berømmet de spennende løsningene han nylig hadde sett – også scenariene for hvordan Norge kan se ut fremover ved endringer i havnivå.

Statsråden understreket alle mulighetene dataene gir, og viktigheten av de tjenestene som bygger på Kartverkets data. Han pekte også på Kartverkets betydning som en svært viktig virksomhet på Ringerike, og omtalte den som en juvel. 

Tre smilende menn i dress og blå skjorte, Terje Dahlen, Sigbjørn Gjelsvik og Johnny Welle, står oppstilt utenfor hovedinngangen til Kartverkets hovedkontor på Hønefoss. Det er snø på bakken.
​PÅ BESØK: Statsråd Sigbjørn Gjelsvik (i midten) besøkte Kartverket tirsdag og hadde møter både med kartverkssjef Johnny Welle og leder Terje Dahlen (t.v) i Ringerike næringsforening. Foto: Mona Strøm Arnøy

Viktig infrastruktur

Kartverket fyller 250 år i år, og er med det Norges eldste tekniske etat. Vår lange stolte historie ble også viet oppmerksomhet. Både statsråd, stortingsrepresentant og politisk rådgiver fikk alle overrakt nydelige historiske kart fra sine hjemsteder.

Statsråd Gjelsvik fikk også anledning til å møte Terje Dahlen, leder av Ringerike næringsforening, som plasserte Kartverket på toppen av hierarkiet av virksomheter på Ringerike. Men snakket også engasjert om mulighetene i Ringeriksregionen generelt, og hva bedre infrastruktur betyr for utvikling.

I tillegg til kartverkssjef Johnny Welle gjorde divisjonsdirektørene Hannah Cook (eiendom), Per Erik Opseth (geodesi), direktør Knut Bjørgaas (land) og Birte Borrevik (sjø) sitt ytterste for at statsråden skulle få med seg hva som er Kartverkets viktigste prioriteringer.

Del
XPPT