Siste oppdatering

NVDB brukerforum for Vestfold og Telemark fylke

Brukerforum for Nasjonal vegdatabank (NVDB) har som mål å styrke samarbeidet i forhold til vegdata i fylket.

Mandat

Brukerforumet jobber med å standardisere registrering i NVDB samt de ulike vegtema.

Videre skal forumet jobbe med tekniske problemstillinger og standardisering av vegdata. Dette gjør det enklere for kommunene å registrere data på rett måte og få dem inn i NVDB.

Målsetting for NVDB-brukerforum:

 • Møtepunkt for erfaringsutveksling og faglig samarbeid innen NVDB og andre veg-relaterte tema
 • Samle alle fagdata om veg på et sted, NVDB
 • Kvalitetsheve fagdata i NVDB

Det avholdes 2-4 møter i året

Sammensetning

Selve Forumet skal bestå av representanter fra vegvesenet, kartverket og alle kommunesamarbeidene/ kommuner.

Fra hvert kommunesamarbeid/ kommune ønskes fortrinnsvis en GIS/ kart-person og en vegforvalter.

Sekretariatet

Sekretariatet for NVDB brukerforum jobber med innhold og organisering av brukerforumet.

Medlemmer:

 • Raymond. K. Hermansen; Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Stein Rinholm/ Geir Magnus Lyse Tungland; Statens vegvesen
 • Odd Arne Bakke-Ludviksen; Larvik kommune
 • Per Erik Larsen; Sandefjord kommune (leder)
 • Anna Svalbjørg; Midt-Telemark kommune
 • Sigurd Laland; Skien kommune
 • Ingrid T. Nilsen; Kartverket Vestfold og Telemark (sekretær)
 • Leif Kåre Knutsen; Kartverket Vestfold og Telemark (Samferdsel)
Del