Siste oppdatering

Fylkesgeodatautvalget for Vestfold og Telemark fylke

Fylkesgeodatautvalget (FGU) er hovedutvalg for satsing og samordningen av Geovekst og Norge digitalt i fylket.

Representanter til Fylkesgeodatautvalget (FGU) velges av deltakende parter. FGU er styringsgruppe for underutvalg med tyngre faglig representasjon.

Utvalget skal:

  • Bidra til økt bruk av geodata i forvaltningen og bidra til å profilere Norge digitalt / Geovekst og den samfunnsmessige betydningen av forvaltningsarbeid på tvers av forvaltningsnivåene i fagmiljøene
  • Gi råd og anbefalinger til deltakende parter
  • Bidra til en optimal bruk av de ulike partenes ressurser til kartleggingsformål og annet geodataarbeid gjennom å utarbeide og vedta en strategisk plan (geodataplan) for en 4 års periode med årlig revisjon
  • Behandle og godkjenne Geodataplanen

Fylkesgeodatautvalget skal i 2022 møtes to ganger. Ett møte før sommeren og ett møte i september/ oktober der geodataplanen besluttes.

Medlemmer i fylkesgeodatautvalget 2022
Representant for Navn Kommer fra
Fylkeskommunene Knut Dammen Vestfold og Telemark fylkeskommune
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark/ Landbruket Knut Sindre Vale Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Statens vegvesen Stein Rinholm Statens vegvesen region sør
Kommunene Kåre Conradsen Tønsberg kommune (Kommunesamarbeidet i Vestfold)
Kommunene Dag Lund Isaksen Færder kommune
Kommunene Bjørn Arild Hagen Seljord kommune (Vest-Telemark-samarbeidet)
Kommunene Øyvind Bakken Porsgrunn kommune (Grenlandssamarbeidet)
Energi Kai Gunnar Jore Skagerak Energi
Bane NOR Jon Haugland Bane NOR
Øvrige ND-parter Knut Egil Larsen Asplan Viak
Øvrige ND-parter Endre Før Gjermundsen Universitetet i Sør-øst Norge
Kartverket Jon Arne Trollvik Kartverket Vestfold og Telemark
Norge digitalt (sekretariat) - Kartverket Vestfold og Telemark og leder AU Basis
Norge digitalt (sekretariat) Leif Kåre Knutsen Kartverket Vestfold og Telemark AU Plan
Del