Siste oppdatering

Fylkesgeodatautvalget for Vestfold og Telemark fylke

Fylkesgeodatautvalget (FGU) er hovedutvalg for satsing og samordningen av Geovekst og Norge digitalt i fylket.

Representanter til Fylkesgeodatautvalget (FGU) velges av deltakende parter. FGU er styringsgruppe for underutvalg med tyngre faglig representasjon.

Utvalget skal:

  • Bidra til økt bruk av geodata i forvaltningen
  • Bidra til å profilere Norge digitalt/ Geovekst og den samfunnsmessige betydningen av forvaltningsarbeid på tvers av forvaltningsnivåene i fagmiljøene
  • Gi råd og anbefalinger til deltakende parter
  • Bidra til en optimal bruk av de ulike partenes ressurser til kartleggingsformål og annet geodataarbeid. Fylkesgeodataplan utarbeides på bakgrunn av innspill fra partene.
  • Behandle og godkjenne Fylkesgeodataplanen. Vedtatt plan gjelder for en 4 års periode og revideres årlig

Fylkesgeodatautvalget skal i 2021 møtes to ganger. Ett møte før sommeren og ett møte i september/ oktober der geodataplanen besluttes. 

 

Medlemmer i Fylkesgeodatautvalget 2021
Representerer Navn Kommer fra
Fylkeskommunene Knut Dammen Vestfold og Telemark fylkeskommune
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark/ Landbruket Knut Sindre Vale Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Statens vegvesen Stein Rinholm Statens vegvesen region sør
Kommunene Kåre Conradsen Tønsberg kommune (Kommunesamarbeidet i Vestfold)
Kommunene Dag Lund Isaksen Færder kommune
Kommunene Bjørn Arild Hagen Seljord kommune (Vest-Telemark-samarbeidet)
Kommunene Øyvind Bakken Porsgrunn kommune (Grenlandssamarbeidet)
Energi Kai G. Jore Skagerak Energi
Bane NOR Jon Haugland Bane NOR
Øvrige ND-parter Knut E. Larsen Asplan Viak
Øvrige ND-parter Arne Hjeltnes Universitetet i Sør-øst Norge
Kartverket Jon Arne Trollvik Kartverket Vestfold og Telemark
Norge digitalt (sekretariat) Ingrid T. Nilsen Kartverket Vestfold og Telemark og leder AU Basis
Norge digitalt (sekretariat) Leif Kåre Knutsen Kartverket Vestfold og Telemark AU Plan
Del