Siste oppdatering

Fylkesgeodatautvalget Vestfold og Telemark fylke

Fylkesgeodatautvalget (FGU) er hovedutvalg for satsing og samordningen av Geovekst og Norge digitalt i de to fylkene.

Representanter til Fylkesgeodatautvalget (FGU) velges av deltakende parter. FGU er styringsgruppe for underutvalg med tyngre faglig representasjon.

Utvalget skal:

  • Bidra til økt bruk av geodata i forvaltningen. Bidra til å profilere Norge digitalt / Geovekst og den samfunnsmessige betydningen av forvaltningsarbeid i fagmiljøene
  • Gi råd og anbefalinger til deltakende parter
  • Bidra til en optimal bruk av de ulike partenes ressurser til kartleggingsformål og annet geodataarbeid. Utarbeide og vedta en strategisk plan (geodataplan) for en 4 års periode med årlig revisjon
  • Behandle og godkjenne Geodataplanen

Fylkesgeodatautvalget møtes to ganger i året. Ett møte før sommeren og ett møte i september/ oktober der geodataplanen besluttes.

Medlemmer i fylkesgeodatautvalget
Representant for Navn Kommer fra
Fylkeskommunen Knut Dammen Telemark fylkeskommune
Fylkeskommunen Tone Lassen,
Rasmus Palmqvist (vara)
Vestfold fylkeskommune
Statsforvalteren (Landbruket) Knut Sindre Vale,
Sanela Jacobsen (vara)
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Statens vegvesen Stein Rinholm Statens vegvesen
Kommunesamarbeidet i Vestfold Kåre Conradsen Tønsberg kommune
Kommunene Robert Bergan (leder) Sandefjord kommune
Vest-Telemark-samarbeidet Bjørn Arild Hagen Seljord kommune
Grenlandssamarbeidet Øyvind Bakken Porsgrunn kommune
Energi Kai Gunnar Jore Skagerak Energi
Bane NOR Jon Haugland Bane NOR
Øvrige ND-parter Elisabet Rui
Bjørn Lytskjol (vara)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Øvrige ND-parter Endre Før Gjermundsen Universitetet i Sør-øst Norge avd Bø (USN)
Øvrige ND-parter Lars Kjærstad Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Kartverket Jon Arne Trollvik Kartverket Vestfold og Telemark
Norge digitalt (sekretariat) Kjetil Waal (leder AU-Basis) Kartverket Vestfold og Telemark
Norge digitalt (sekretariat) Leif Kåre Knutsen (leder AUPT) Kartverket Vestfold og Telemark
Observatør Knut Egil Larsen Asplan Viak
Del
XPPT