Siste oppdatering

E-verksgruppe for Vestfold og Telemark

Arbeidsgruppen for ledningseiere i Vestfold og Telemark behandler ulike problemstillinger knyttet til forvaltning og bruk av geodata. Når ny forskrift vedtas, kan det bli aktuelt å utvide gruppen med andre ledningseiere av traseer over bakken.

I de to fylkene er det 8 E-verk med varierende størrelse på konsesjonsområder. E-verkene sin forvaltning av nett følger stort sett kommunegrenser. For Geovekst er det bestemt at ansvaret for  Forvaltning-, drift- og vedlikehold (FDV) fordeles kommunevis i de to fylkene.

Arbeidsgruppens mandat

  • Øke kompetansen og være samtalearena for E-verkenes geodatapersonell
  • Bidra til at E-verkene får bedre nytte av Geovekst- og Norge digitalt samarbeidet
  • Gjøre E-verkene i stand til å levere endringsdata i henhold til FDV avtalene

Andre tiltak det kan være aktuelt å behandle

  • opplegg for bruk av laserdata til å lage profiler for effektiv stikking og rehabilitering av linjer
  • forbedre dataflyt til E-verkenes systemer for informasjon på nett (NIS)
  • innføre nytt forvaltningsopplegg for FKB-Ledning

Sammensetning

  • Foreløpig alle E-verkene i Vestfold og Telemark
  • Kartverket
  • Bane NOR

Det avholdes en til to møter i året.

Medlemmer i E-verksgruppe Vestfold og Telemark
Representerer Navn Kommer fra
E-verk Erland Kringlåk Lede AS
E-verk Bent Ove Kragh Vestmar Nett AS
E-verk Arvid Juve/ Svein Åge Bjerva Føre AS
E-verk Nils Tore Nordbø DE Nett AS
E-verk Svein Torvetjønn RK Nett AS
E-verk Ketil Kvaale/ Even Strand/ Torfinn Heggtveit Telemark Nett AS
E-verk Halvor Romme/ Olav Edland Stannum AS
E-verk Rune Wabakken Everket AS
Bane NOR Jon Haugland Bane NOR
Norge digitalt sekretariatet Leif Kåre Knutsen Kartverket Vestfold og Telemark, FKB
Kartverket - Kartverket Vestfold og Telemark

FKB = Felles KartdataBase

Del
XPPT