Siste oppdatering

E-verksgruppe for Vestfold og Telemark fylke

Det er etablert en arbeidsgruppe for ledningseiere i Vestfold og Telemark der ulike problemstillinger knyttet til forvaltning og bruk av geodata behandles. Når ny forskrift blir vedtatt, kan det å utvide representasjonen med andre ledningseiere av ledningstraseer over bakken bli aktuelt.

I Vestfold og Telemark er det 8 E-verk med varierende størrelse på konsesjonsområder. E-verkene sin nettforvaltning følger stort sett kommunegrenser. I Geovekst-sammenheng er det for Vestfold og Telemark definert at Forvaltning-, drift- og vedlikeholdsansvaret (FDV-ansvaret) er kommunevis fordelt.

Arbeidsgruppens mandat

  • Øke kompetansen og være samtalearena for E-verkenes geodatapersonell
  • Bidra til at E-verkene får bedre nytte av Geovekst- og Norge digitalt samarbeidet
  • Gjøre E-verkene i stand til å levere endringsdata i henhold til FDV avtalene

Andre tiltak det kan være aktuelt å behandle

  • Opplegg for bruk av laserdata til å lage profiler for effektiv linjestikking og linjerehabilitering
  • Forbedret dataflyt til E-verkenes nettinformasjonssystemer (NIS)
  • Innføre nytt forvaltningsopplegg for FKB-Ledning

Sammensetning

  • Foreløpig alle E-verkene i Vestfold og Telemark
  • Kartverket
  • Bane NOR

Det avholdes 1-2 årlige møter, samt at det for 2022 vurderes en egen fagdag for alle ledningseiere i fylket.

Medlemmer i E-verksgruppe for Vestfold og Telemark fylke 2022
Representerer Navn Kommer fra
E-verk Erland Kringlåk Skagerak Energi
E-verk Bent Ove Kragh Kragerø Energi
E-verk Arvid Juve/ Svein Åge Bjerva Føre AS
E-verk Nils Tore Nordbø Drangedal E-verk KF
E-verk Svend Torvetjønn Rauland Kraftforsyning
E-verk Ketil Kvaale/ Torfinn Heggtveit Vest-Telemark Kraftlag
E-verk Halvor Romme Stannum AS
E-verk Rune Wabakken Everket AS
Bane NOR Jon Haugland Bane NOR
Norge digitalt sekretariatet Leif Kåre Knutsen Kartverket Vestfold og Telemark, Felles KartdataBase (FKB)
Norge digitalt sekretariatet Jon Arne Trollvik (leder) Kartverket Vestfold og Telemark
Del