Siste oppdatering

Matrikkelarbeid i Troms og Finnmark

Sammen med kommunene i de to fylkene skal Kartverket sørge for at det fokuseres på kvalitet i matrikkelen. Det sikrer pålitelige opplysninger om eiendommer. Les mer om matrikkelarbeid, status, prioriteringer og videre arbeid i Troms og Finnmark.

Matrikkelen er Norges eiendomsregister og inneholder informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. Kommunene er lokal matrikkelmyndighet, og Kartverket veileder kommunene i dette arbeidet.

Som lokal matrikkelmyndighet fører kommunene registreringer i Matrikkelen i tråd med det som gjelder i matrikkelloven med tilhørende rettskilder.

Sammen med kommunene i fylket skal Kartverket sørge for at det fokuseres på kvaliteten på matrikkelen. Det sikrer at samfunnet har pålitelige eiendomsopplysninger. Det er utarbeidet standarder og spesifikasjoner som skal følges for å sikre rett kvalitet i registeret.

Kommunene har også ansvar for å ha autoriserte eiendomslandmålere etter nye regler som er innført.

Status i Troms og Finnmark fylker

Ved utgangen av juni er det kun 17 autoriserte landmålere i fylkene. Disse fordeler seg på 6 kommuner. Det er viktig å komme i gang med prosessen for å utdanne flere autoriserte eiendomslandmålere i fylket.

Fylkesgeodatautvalget for Troms og Finnmark har satt ulike prioriteringer for matrikkelarbeid de neste årene. Dette gjenspeiles i fylkets geodataplan 2023 - 26.

Eksempler på områder fylkesgeodatautvalget har satt fokus på er:

  • Flere kommuner har utfordringer med å fullføre oppmålingsforretninger som er registrert som matrikkelføring uten fullført oppmåling (MUF)
  • Enkelte eiendommer finnes ikke i matrikkelkartet (kun i grunnboka)
  • Flere eiendommer har feil geometri

Gjeldende Geodataplan for Troms og Finnmark fylker

Del
XPPT