Siste oppdatering

Matrikkelarbeid i Troms og Finnmark

Sammen med kommunene i fylket skal Kartverket sørge for at det fokuseres på kvalitet i matrikkelen for å sikre at samfunnet har pålitelige eiendomsopplysninger. Les mer om matrikkelarbeid, status, prioriteringer og videre arbeid i Troms og Finnmark.

Matrikkelen er Norges eiendomsregister og inneholder informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. Kommunene er lokal matrikkelmyndighet, og Kartverket veileder kommunene i dette arbeidet.

Som lokal matrikkelmyndighet fører kommunene registreringer i Matrikkelen i tråd med det som gjelder i matrikkelloven med tilhørende rettskilder.

Sammen med kommunene i fylket skal Kartverket sørge for at det fokuseres på kvaliteten på matrikkelen slik at samfunnet har pålitelige eiendomsopplysninger. Det er utarbeidet standarder og spesifikasjoner som skal følges for å sikre rett kvalitet i registeret.

Videre har kommunene ansvar for å ha kompetente eiendomslandmålere, og i den forbindelse sørge for autorisasjon etter nye regler som er innført.

Status i Troms og Finnmark fylke

Ved utgangen av juni er det kun 17 autoriserte landmålere i fylket. Disse fordeler seg på 6 kommuner. Det er derfor viktig å komme i gang med prosessen for alle øvrige kommuner og andre arbeidsgivere som har behov for autoriserte eiendomslandmålere i fylket.

Fylkesgeodatautvalget for Troms og Finnmark har satt ulike prioriteringer for matrikkelarbeid de neste årene. Dette gjenspeiles i fylkets geodataplan 2022 - 25.

Eksempler på områder fylkesgeodatautvalget har satt fokus på er:

  • Flere kommuner har utfordringer med å fullføre oppmålingsforretninger som er registrert som matrikkelføring uten fullført oppmåling (MUF)
  • Enkelte eiendommer finnes ikke i matrikkel-kartet (kun i grunnboka)
  • Flere eiendommer har feil geometri
  • Per mai 2022 gjenstår ca 7 400 adresseverdige bygg som kun har matrikkeladresse

Geodataplan for Troms og Finnmark fylke 2022-2025

Last ned matrikkelrapporter

Kartverket har utviklet matrikkelrapporter som er fritt tilgjengelige. Rapportene gir deg informasjon om datakvaliteten i matrikkelen. De kan for eksempel benyttes til videre analyser eller som arbeidslister.

Økt kvalitet i matrikkelen

I forbindelse med et Geovekst-prosjekt har Kartverket bistått kommunene Vadsø og Sør-Varanger med kvalitetsheving av bygningspunkt i matrikkelen. Erfaringene fra prosjektene vil være til hjelp for kommuner og andre aktører som har behov for pålitelige matrikkeldata.

Matrikkelføring av jordskiftesaker

I løpet av 2021 bisto Kartverket Troms og Finnmark 16 kommuner med matrikkelføring av jordskiftesaker. I den forbindelse ble det inngått 1-årsavtaler om slik føring. Dette samarbeidet er videreført i 2022.

Historiske matrikkelbøker

Matrikkelen i Norge sitt opphav i lensjordebøkene, og ble tatt i bruk allerede på 1500 og 1600-tallet. Her finner du eksempler på kommunevis matrikkelføring fra tidligere tider i Nordland og Finnmark fylke.

Del