Er du en av dem som mangler vegadresse?

Oversikten blir oppdatert hvert tertial.

Mange kommuner har de siste årene gjort en stor innsats og etablert vegadresser i sine kommuner. Likevel er det fortsatt en del nordmenn som ikke har vegadresser der de bor.

Kommunenes ansvar

Det er kommunene som fastsetter offisielle adresser til eiendommer i Norge. Kartverket bistår kommunene i dette arbeidet, og har i en årrekke vært en sterk pådriver for å innføre vegadresser der dette har manglet.

Årsaken til at en del kommuner ikke er helt i mål, er at arbeid med adressering må konkurrere med andre viktige formål, som skole og eldreomsorg.

Hvorfor vegadresse?

Der man ikke har vegadresse, er den offisielle adressen en tallrekke som bygger på gårds- og bruksnummeret og som kalles matrikkeladresse. Den er ikke spesielt egnet til å finne fram med, og enda vanskeligere å huske.

En presis adresse er mange steder en forutsetning for at ambulanse og andre utrykningskjøretøyer skal finne raskt fram. Verdifulle minutter og i verste fall liv kan gå tapt på grunn av uklar kjørebeskrivelse.

Med stadig mer sentraliserte alarmsentraler kan man ikke lenger forvente lokalkunnskap hos den som tar imot nødtelefonen. Misforståelser kan oppstå når adressen som oppgis er mangelfull, ikke minst i områder der man fortsatt bare opererer med gårds- og bruksnummer, eller der det mangler adressenavnskilt (vegnavnskilt) og adressenummerskilt (husnummer).

Men det er ikke bare nødetatene som sliter med å navigere etter matrikkeladresser. De egner seg heller ikke for tilreisende og nyinnflyttede som ikke er kjent i kommunen.

Vegadresser er til uvurderlig hjelp også for en lang rekke virksomheter som skal betjene innbyggerne i en kommune, fra drosjer og postverk til hjemmesykepleien og vareleverandører.