Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Matrikkelarbeid i Troms og Finnmark

Sammen med kommunene i fylket skal Kartverket sørge for at det fokuseres på kvalitet i matrikkelen for å sikre at samfunnet har pålitelige eiendomsopplysninger. Les mer om matrikkelarbeid, status, prioriteringer og videre arbeid i Troms og Finnmark.

Matrikkelen er Norges eiendomsregister og inneholder informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. Kommunene er lokal matrikkelmyndighet, og Kartverket veileder kommunene i dette arbeidet.

Som lokal matrikkelmyndighet fører kommunene registreringer i Matrikkelen i tråd med det som gjelder i matrikkelloven med tilhørende rettskilder.

Sammen med kommunene i fylket skal Kartverket sørge for at det fokuseres på kvaliteten på matrikkelen slik at samfunnet har pålitelige eiendomsopplysninger. Det er utarbeidet standarder og spesifikasjoner som skal følges for å sikre rett kvalitet i registeret.

Videre har kommunene ansvar for å ha kompetente eiendomslandmålere, og i den forbindelse sørge for autorisasjon etter nye regler som er innført.

Status i Troms og Finnmark fylke

Ved årsskiftet 2021/ 22 er det kun 11 autoriserte landmålere i fylket. Det er derfor viktig å komme i gang med prosessen.

Fylkesgeodatautvalget for Troms og Finnmark har satt ulike prioriteringer for matrikkelarbeid de neste årene. Dette gjenspeiles i fylkets geodataplan 2022 - 25.

Eksempler på områder fylkesgeodatautvalget har satt fokus på er:

  • Flere kommuner har utfordringer med å fullføre oppmålingsforretninger som er registrert som matrikkelføring uten fullført oppmåling (MUF)
  • Enkelte eiendommer finnes ikke i matrikkel-kartet (kun i grunnboka)
  • Flere eiendommer har feil geometri
  • Fortsatt mangler ca 8 600 bygninger i fylket en pålitelig veiadresse

Autorisasjon av eiendomslandmålere i Troms og Finnmark

Fra 2024 kreves autorisasjon for å arbeide med eiendomsmåling. Kommunene har lovpålagte oppgaver innen fagområdet. Ved årsskiftet 2021/ 22 er det kun 11 autoriserte landmålere i fylket. Det er derfor viktig å komme i gang med prosessen. Her finner du informasjon om hva som kreves, og om veien dit.

Last ned matrikkelrapporter

Kartverket har utviklet matrikkelrapporter som er fritt tilgjengelige. Rapportene gir deg informasjon om datakvaliteten i matrikkelen. De kan for eksempel benyttes til videre analyser eller som arbeidslister.

Kvalitetsheving av bygningspunkt i matrikkelen

I forbindelse med et Geovekst-prosjekt har Kartverket bistått kommunene Vadsø og Sør-Varanger med kvalitetsheving av bygningspunkt i matrikkelen. Erfaringene fra prosjektene vil være til hjelp for kommuner og andre aktører som har behov for pålitelige matrikkeldata.

Matrikkelføring av jordskiftesaker

Gjennom 2021 har Kartverket Troms og Finnmark bistått 16 kommuner med matrikkelføring av jordskiftesaker. I den forbindelse er det inngått 1-årsavtaler om slik føring. Samarbeidet med kommunene fortsetter i 2022.

Historiske matrikkelbøker

Matrikkelen i Norge sitt opphav i lensjordebøkene, og ble tatt i bruk allerede på 1500 og 1600-tallet. Her finner du eksempler på kommunevis matrikkelføring fra tidligere tider i Nordland og Finnmark fylke.

Share