Kurset egner seg også godt for de som ønsker en innføring i faget eller har behov for en faglig oppfriskning.

Forkurset avsluttes med en deleksamen (et elektronisk avkrysningsskjema/questback).

Komme i gang med forkurset

Forkurset krever ingen påmelding. Les dokumentene fra 1 til 5. Ta deretter "Deleksamen" ved å svare på spørsmål i deleksamen.

Tekstdokumenter (pdf)

1. Matrikkelens rolle i samfunnet (pdf)

2. Den norske eiendomsregistreringens historie (pdf)

3. Hva er matrikkelen (pdf)

4. Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført (pdf)

5. Produkt fra matrikkelen (pdf)

Når du har bestått deleksamen, får du tilsendt link til påmeldingsskjema for lov- og føringskurs.

Innholdet i dette forkurset kan det gjerne kopieres fra, men da under forutsetning at stoffet brukes i aktuell sammenheng og at det vises til kilde (Kartverket – Kurs i matrikkelføring 2014).

Arrangør

Kartverkskolen er teknisk arrangør. Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt per e-post til kartverkskolen@kartverket.no.